Flyplassen i stavanger uis

Bergen Innbyggere 2018

  1. Bergen innbyggere 2018 models
  2. Bergen innbyggere 2018 dates
  3. Bergen innbyggere 2010 qui me suit

Der bor det nå 42. 392 mennesker, og Fana har hatt en økning på 156 personer fra i fjor til i år. Fra 2016 til 2018 har det imidlertid blitt hele 420 flere innbyggere i Fana. Bergenhus beholder sølvplassen fra i fjor, og også denne bydelen har hatt en befolkningsvekst. Her har innbyggertallet økt med 128 siden 2017 og 351 siden 2016. I flere tiår var Åsane størst i Bergen, men for seks år siden ble vi passert av Fana. Bergenhus har, som nevnt, også passert nordre bydel for flere år tilbake. Åsane har altså ikke klart å ta igjen to bydelene lenger sør i Bergen. Fra 2016 til 2017 økte Åsane med 262 innbyggere, mens årets tall er på 71 nye åsabuer. Samtidig økte Årstad med kun 14 i 2017 mot hele 549 år. Dette innebærer at de har tatt kraftig innpå Åsane bydel fra i fjor, og dersom dette er en trend som fortsetter også det kommende året vil Åsane trolig falle ned fra pallen over Bergens største bydeler utfra befolkningstall. Stor nedgang i Laksevåg Fra 2016 til 2017 opplevde Laksevåg en befolkningsvekst på 131 personer, mens fra i fjor til år har bydelen opplevd en nedgang på hele 293 innbyggere.

Bergen innbyggere 2018 models

Byen hadde 482 fødsler og 300 dødsfall, dvs et fødselsoverskudd på 182. Det var nettoinnflyttingen på 445 personer som stod for brorparten av Trondheims befolkningsøkning. Forskjellen i innbyggertall mellom Bergen og Trondheim ble redusert med 203 personer. Befolkningstallene for første kvartal 2018 er positive for Bergen og viser at arbeidsmarkedet er ferd med å ta seg opp etter oljekrisen. Samtidig er Trondheim en meget variert og attraktivt arbeidsmarked. Øker mest rundt Bergen Innbyggertallet i Hordaland økte med 716 innbyggere til 523. 255. Os, Fjell økte med 89 innbyggere, også Os (50), Askøy (43) og Lindås (52) hadde bra befolkningsøkning. I Sogn og Fjordane gikk innbyggertallet tilbake med 161 personer til 110. 069. For Norge under ett økte innbyggertallet med 7159 til 5. 302. 778. Med 13. 245 fødsler og 11554 dødsfall var fødselsoverskuddet på bare 1691. Det var nettoinnflyttingen på på 5. 468 som stod for det meste av befolkningsveksten.

751 13. 758 +221 +214 Kilde: SSB

Befolkning Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkning. Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Dette er også den eneste bydelen i Bergen som opplever nedgang i antall innbyggere mellom 2017 og 2018. Arna har derimot opplevd et oppsving i fra 2017 til 2018 sammenlignet med året før. Fra 2016 til 2017 opplevde nabobydelen vår en befolkningsnedgang på syv personer, mens fra i fjor til i år har de hatt en vekst på 221 innbyggere. Utfra befolkningstall er Arna fremdeles den minste bydelen i Vestlandets hovedstad. Både Fyllingsdalen og Ytrebygda har begge fått et oppsving på henholdsvis 292 og 246 nye innbyggere, og de to bydelene ligger på de to plassene over Arna på tabellen. Av Nina Johnsen Fakta FAKTA: Befolkningsvekst i bydelene i Bergen: 2018 2017 2016 2017-2018 2016-2018 Fana 42. 392 42. 236 41. 975 +156 +420 Bergenhus 42. 126 41. 998 41. 775 +128 +351 Åsane 41. 312 41. 241 40. 979 +71 +333 Årstad 41. 226 40. 677 40. 663 +549 +563 Laksevåg 39. 858 40. 151 40. 020 - 293 - 162 Fyllingsdalen 29. 796 29. 504 29. 493 +292 +303 Ytrebygda 28. 385 28. 139 27. 619 +246 +766 Arna 13. 972 13.

Bergen innbyggere 2018 dates

«Ligg dokker sammen og gjør nåkke! » Dette sa Harry Hansen, ordføreren i Bergen, i 1966, som følge av stagnasjon i fødselstallene. Bergen lå etter Trondheim i innbyggertall. Siden den gang har Bergen knust trønderne når det gjelder folketall, dog med litt hjelp av utvidelse av kommunegrensene. Nå har Statistisk sentralbyrå kommet med befolkningstallene for 1. kvartal, og de viser at vi har nådd en ny milepæl i Bergen. Vi er nå over 280. 000 innbyggere for første gang. Folkeveksten er på 424 sammenlignet med utgangen av 2017. Det fører til at folketallet er 280. 216, ifølge den offisielle statistikken, med 279. 792 innbyggere ved inngangen til kvartalet. Folkeveksten i Bergen kommer av et fødselsoverskudd på 227 personer og en nettoinnflytting på 197 personer. Også nasjonalt har vi nådd en milepæl. Med en volkevekst på 7159 personer, er det for første gang en folkemengde på over 5, 3 millioner personer i Norge. Det nøyaktige tallet er 5. 302. 778.

  • Nordiske Kriminalsaker 1999 - - Diverse - Google Bøker
  • Post i butikk drammen e
  • Så ofte bør du løfte vekter | Aktiv Trening
  • Mette-marit av norge
  • Isuzu d max forbruk
  • Bergen innbyggertall 2018
  • Bergen innbyggere 2018 season

DEBATT: Varsler det en trend? Det er for tidlig å si, men for Bergens og regionens del er det lov å håpe. Du har nå lest dine gratis artikler denne uken. Bli abonnent for å lese videre. Din mening betyr noe I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Bergen innbyggere 2010 qui me suit

762 nye bergensere kom til verden 1. kvartal 2018. Illustrasjonsfoto: Ernst F., Wikipedia. 22. mai 2018 Endelig passerte Bergen 280. 000 innbyggere. Første kvartal 2018 økte innbyggertallet med 424 personer til 280. 216. Fødselsoverskudd (227) og nettoinnflytting (197) står for omtrent like stor del av veksten, viser tallene fra Statistisk Sentralbyrå som ble lagt frem i dag. Det er innvandringen som står for det aller meste av befolkningsveksten i Norge. På landsbasis var det bare 114 fødsler per 100 dødsfall. I Bergen ble det født 762 barn, mens 535 døde. Det betyr at for hvert 100. dødsfall var det 142 fødsler. Oslo har imidlertid en atskillig mer fertil befolkning: for hvert 100. dødsfall var det hele 207 fødsler. Trondheim tar litt innpå Bergen De siste årene har det vært skrevet en del om at Trondheim med tiden vil ta igjen Bergen og bli Norges nest største by. Det vil ta mange år hvis tallene for første kvartsal blir trenden. Trondheims innbyggertall økte til 194. 128, etter en vekst på 627.

TREDJE STØRSTE: Åsane er fremdeles den tredje største bydelen i Bergen bak Fana og Bergenhus, men nå er Årstad, på fjerdeplass, like bak bydelen i nord med kun 86 færre innbyggere enn Åsane. Befolkningsstatistikken Åsane er fremdeles byens tredje største bydel bak Fana og Bergenhus. Årstad nærmer seg imidlertid innbyggertallet til Åsane med stormskritt. De er nå kun 86 innbyggere unna å vippe bydelen vår ned fra pallen. Publisert: 13. 04. 2018 10:13, Oppdatert: 17. 2018 14:00 Åsane bydel har økt med 71 innbyggere fra 2017 til 2018 ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå per 1. januar i år. Nå er det totalt 41. 312 åsabuer. Til sammenligning har Årstad hatt en økning på hele 549 innbyggere i samme periode. De har med dette tatt kraftig innpå innbyggertallet til byens tredje største bydel, og Årstad har per 1. januar 2018 en befolkning på 41. 226 innbyggere. Nå har Åsane altså kun 86 flere borgere enn Årstad bydel. Fana på toppen Fana troner fremdeles øverst på listen som byens største bydel definert etter befolkningstall.

Her finner du befolkningstall per 2019 og deretter 2018. Per 1. 1. 2019 Arna: 13. 795 Bergenhus: 42. 270 Fana: 42. 653 Fyllingsdalen: 30. 020 Laksevåg: 40. 046 Ytrebygda: 28. 943 Årstad: 41. 399 Åsane: 41. 446 Ufordelt: 618 Totalt: 281. 190 (Kilde: SSB) Per 1. 2018 Arna: 13. 972 Bergenhus: 42. 126 Fana: 42. 392 Fyllingsdalen: 29. 796 Laksevåg: 39. 858 Ytrebygda: 28. 385 Årstad: 41. 226 Åsane: 41. 312 Ufordelt: 725 Totalt: 279. 792 Flere artikler Befolkning Publisert: 17. 07. 2019 | Oppdatert: 27. 01. 2020

Fri, 16 Oct 2020 13:32:09 +0000