Flyplassen i stavanger uis

Sykehuset Innlandet Hamar

 1. Sykehuset innlandet hamar

Prestetjenesten skal være med å legge til rette for religionsutøvelse på sykehuset og kan formidle kontakt med andre tros- og livssynssamfunn. Sjele​​​sorg En stor del av sykehusprestens hverdag handler om sjelesorg, hvor samtalen er det viktigste redskap. Innholdet i sjelesorgsamtaler er ofte de eksistensielle og åndelige temaene som er forbundet med å være syk og motta behandling. Eksempel på dette er spørsmål om mening/meningsløshet, ansvar og skyld, døden, tro og livssyn, sorg, skam, ensomhet og håp. ​ Ritualer Sykehusprestene kan også sørge for ulike typer religiøse ritualer på sykehuset. Det er ofte etterspurt i forbindelse med tapssituasjoner, for eksempel ved ulykker, brå spedbarnsdød eller dødsfall som følge av kreft. Ritualene skapes ofte i nært samarbeid med pasienten og pårørende i den aktuelle situasjon. Herunder kommer også de kirkelige ritualer i form av forbønn, nattverd, dåp, skriftemål, båreandakter og annet. ​Det finnes fellesrom med TV ved alle avdelinger. Sykdom og ulykker kan medføre praktiske og personlige problemer, som for den enkelte og pårørende kan være vanskelig å håndtere på egenhånd.

Sykehuset innlandet hamar

Du vil da motta en SMS - varsling som gir deg beskjed om at medisnen er gjort klar, slik at du kan hente den. Kom innom sykehusapoteket, så vil vi hjelpe deg å få satt opp en slik avtale. ​Medisinstart er for deg som skal starte med en hjertemedisin Medisinstart består av to samtaler med en farmasøyt under full diskresjon. Samtalene skjer de første ukene etter oppstart. Medisinstart er for deg som nylig har startet med en av disse hjertemedisinene: • blodtrykkssenkende • blodfortynnende* • kolesterolsenkende statiner Du får svar på dine spørsmål og veiledning i bruk av medisinen. Målet er at du skal få best mulig utbytte av behandlingen din. Informasjonsbrosjyre om tilbudet Medisinstart *Gjelder ikke blodfortynnende medisin til injeksjon. Diabetes Diabetes finnes i ulike varianter som sammen, og hver for seg, danner et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men de har til felles at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte.

 • Barcelona drakt 2017 free
 • Stat i europa kryssord n
 • Borgen t bane
 • Sykehuset innlandet hamar ledige stillinger
 • Sykehuset innlandet hamar radiologisk
 • Hva betyr ordet
 • Kontakt oss - Sykehuset Innlandet
 • Heyerdahls ukjente tegninger – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio
 • Sykehuset innlandet hamar ansatte

Næringstilskudd Eldre, kronisk syke eller andre med dårlig matlyst kan ha behov for daglig tilskudd av energi og væske. Næringstilskudd kan delvis eller helt erstatte vanlig kost. Praktisk informasjon for ansatte ved Sykehuset Innlandet, Hamar Her finner du informasjon rettet til personell ved sykehuset.

Sykehuset Innlandet Hamar Skolegata 32, 2318 Hamar Vis kart Postboks 104, 2381 Brumunddal 915 06 200 SMS Mobiltelefon E-post Hjemmeside Regnskapstall Utvidet firmainformasjon Roller og eiere Betalingsanmerkninger, pant og score Bestill abonnement Endre opplysninger Send flyttemelding Logg inn for å lagre, dele eller endre opplysninger Send som e-post Mottakers e-postadresse Din e-postadresse Melding E-postadresse og meldingstekst vil kun brukes til å dele oppføringen.

​ Som en del av Sykehuset Innlandets helhetlige pasientbehandling kan sosionomtjenesten gi hjelp, råd og veiledning til pasienter og pårørende som ønsker det. Sosionomtjenesten kan bistå pasienter og deres pårørende slik at de bedre mestrer en krevende livssituasjon, som følge av sykdom eller skade. Sosionomen kan: Kartlegge hjelpebehov Gi hjelp og veiledning i forhold til økonomi, bosituasjon, arbeid, studier, hjemmesituasjon og andre praktiske ting Ta kontakt med hjelpeapparatet utenfor sykehuset, for eksempel Nav Informere om rettigheter og hjelpeinstanser/-tiltak Tilby hjelp og veiledning angående pasientreiser og andre refusjonsordninger Ha støttesamtaler, gi råd og veiledning ved følelsesmessige reaksjoner og vanskelige tanker. Gjelder også pårørende. Undervise i sosialfaglige spørsmål overfor helsepersonell, pasienter og pårørende ​ Det er pleiepersonalet som formidler kontakt med sosionom​. Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper.

Kontaktinformasjon ​Pasienter og besøkende kan parkere på reserverte plasser på sykehusets parkeringsplass. Det er avgiftsbelagt parkering. Blodgivere kan parkere gratis på egne reserverte plasser i Horns gate, sør for sykehuset, i forbindelse med blodgivning. Blodgivere må da ha et gyldig parkeringsbevis fra sykehusets blodbank liggende godt synlig i frontruten. ​ Elbil-parkering finnes på parkeringsplassen nord for sykehuset. Handikap-parkering finnes på parkeringsplassen nord for sykehuset. Andre: Pårørende til akutt syke og dødene pasienter, foreldre til barn som skal til dagbehandling og følgepersoner til fysisk/psykisk funksjonshemmede pasienter kan henvende seg til avdelingen de skal til for å få parkeringsbevis. ​​ Informasjonen er basert på informasjon fra sykehusets nettsider. Praktisk informasjon ​ Husk at du må ha fullmakt for å hente medisiner for andre unntatt egne barn under 16 år. Fyll ut et fullmaktsskjema og ta med deg dette når du skal hente ut medisiner. Fullmaktsskjema - medisiner på resept Ta med: Ferdig utfylt fullmaktsskjema Egen legitimasjon Den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon Ønsker du å hente medisinene dine regelmessig hos oss, kan vi tilby en reseptavtale​.

For å endre eller avbestille time, benyttes tjenesten MinJournal. Ved endring/avbestilling innen 24 timer før avtalen, slipper du å betale egenandel. Bruk tjenesten Innsyn i egen journal? Les om innsyn i journal Logg på På den offentlige helseportalen har du tilgang til tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse. Ved å logge inn kan du blant annet: Se kjernejournalen din Se pasientjournal og utvalgte dokumenter (som er godkjent etter 15. 10. 2018) Se reseptene og legemidlene dine Søke om å få dekket reiseutgifter Logg på

Telefon 915 06 200 (ikke sms) +47 915 06 200 (fra utlandet) E-post Vær oppmerksom på følgende når du sender e-post til Sykehuset Innlandet: All elektronisk post som sendes via Altinn må sendes til organisasjonsnummer 983971709 Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. Oppgi telefonnummer, slik at vi raskt kan ta kontakt ved behov for ytterligere opplysninger. Oppgi hvilket sykehus, hvilken divisjon, avdeling eller enhet henvendelsen gjelder, eventuelt også hvilken person, slik at vi vet hvem som er rett mottaker. Send ikke opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Særlig gjelder dette sensitive personopplysninger (som sykdom, diagnose og personnummer). I slike tilfeller oppfordrer vi til å bruke vår postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post. Skal du endre eller avbestille time, må dette gjøres via tjenesten MinJournal. ​Post- og besøksadresser All administrativ post sendes service- og administrasjonssenteret. Postadresse service- og administrasjonssenteret: Sykehuset Innlandet Postboks 104 2381 Brumunddal​​ Besøksadresse service- og administrasjonssenteret​: Sykehuset Innlandet Furnesvegen 26 2380 Brumunddal​ Postadresser til sykehus og behandlingssteder Besøksadresser til sykehus og behandlingssteder Fakturaadresse Sykehuset Innlandet Fakturamottak Postboks 104 2381 Brumunddal Organisasjonsnummer 983 971 709 Endre eller avbestille time?

​​​Det er tillatt å ta med blomster på sykehuset, utenom på kirurgisk avdeling. Vær oppmerksom på at en del reagerer allergisk på enkelte blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. Kontakt alltid personalet og spør før du tar med blomster inn på en avdeling. Det er ikke tillatt med dyr på sykehuset, utenom førerhunder og terapihunder. De fleste avdelingene ved sykehuset i Hamar har åpen besøkstid. Avdelinger på sykehuset med egen besøkstid: Medisinsk sengepost Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. Les mer om egenandel og frikort her ​​Det er tillatt å ta bilder og filme på Sykehuset Innlandets områder, men vær oppmerksom på at pasienter, pårørende og helsepersonell ikke skal fotograferes eller filmes uten samtykke. Servering Som pasient i Sykehuset Innlandet får du servert mat ved avdelingen du er innlagt.

 1. Terrorangrepene i norge 2011 anders behring breivik images
 2. Leie tilhenger levere annet sted
Fri, 16 Oct 2020 18:10:04 +0000