Flyplassen i stavanger uis

Kommune Valg 2019

Det gir dem 56, 2 prosent oppslutning. Regjeringspartiene, altså Høyre, Frp, Venstre og KrF, går samlet tilbake 7, 7 prosentpoeng. Det gir dem en oppslutning på 36, 5 prosent. Andre partier får 7, 3 prosent oppslutning. Se resultat for fylker

Valg

Vei, vann og avløp Vei, feiing, brøyting, parkering, samferdsel, trafikk, parkering, vann og avløp for innbygger, meld inn feil på vann og avløp, vann og avløp for bedrifter og profesjonelle, vannmåler, etc.

Det gir dem 55, 9 prosent oppslutning. Regjeringspartiene, altså Høyre, Frp, Venstre og KrF, går samlet tilbake 7, 4 prosentpoeng. Det gir dem en oppslutning på 36, 2 prosent. Andre partier får 7, 9 prosent oppslutning.

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. september 2019. Du skal stemme etter den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020. Publisert: 08. 12. 2014 / Sist endret: 29. 08. 2019 / Av: Administrator Når kan jeg stemme? Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes mandag 9. I enkelte kommuner også søndag 8. september. Du kan også forhåndsstemme i perioden 12. august til 6. september. Du stemmer til nye fylker/kommuner Den nye kommune- og fylkesinndelingen trer i kraft fra 1. januar 2020, men valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger. Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune. Hvem kan stemme? Du må ha fylt 18 i løpet av valgåret for å kunne stemme. Du må i tillegg være norsk statsborger, eller statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og bosatt i Norge senest 30. juni 2019.

  • Kommune valg 2019 calendar
  • Kommune norway
  • Kommune valg 2019 movie
  • Valgresultat for Oslo – Valg 2019 – NRK
  • Kommune definition
  • Kommune valg 2019 trailer

Er du fra et land utenfor Norden må du ha vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Disse har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg: Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge, og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53. Ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene, dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller er statsborger i Sverige, Danmark, Finland eller Island og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret. Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Hvor kan jeg stemme? Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer, og du kan forhåndsstemme i hvilken kommune du ønsker. Stemmen blir da sendt til din hjemkommune. Du kan ikke forhåndsstemme flere ganger.

Hva mener partiene? Høyre har fått flest stemmer i Oslo kommune. Miljøpartiet De Grønne har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen: Visste du at...

Nore og Uvdal kommunestyre har vedtatt at i Nore og Uvdal kommune skal kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes over 2 dager: søndag 8. og mandag 9. september 2019. Publisert / oppdatert: 01. 04. 2019

Arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert. Oversikten nedenfor viser alle lister inklusiv kandidatnavn i alle kommuner og fylkeskommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Kommunestyrevalget 2019 Filene under er i pdf-format og kan lastes ned. Agder Innlandet Møre og Romsdal Oslo Rogaland Troms og Finnmark Trøndelag Vestfold og Telemark Vestland Nordland Viken Fylkestingsvalget 2019 Valg til bydelsutvalg 2019 Rådatafiler Rådatafilene under er i XLSX, og CSV. De inneholder alle lister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget og valg til bydelsutvalget i Oslo. [last ned filen i XLSX] [last ned csv-fil for kommunestyrevalget] [last ned csv-fil for fylkestingsvalget] [last ned csv-fil for valg til bydelsutvalg i Oslo] Valglister og kandidater for tidligere valg: Valglister og kandidater 2017 Valglister og kandidater 2015 Valglister og kandidater 2013 Valglister og kandidater 2011 Valglister og kandidater 2009 Valglister og kandidater 2007

Thu, 15 Oct 2020 19:02:13 +0000