Flyplassen i stavanger uis

Jushjelpa Midt Norge

Rettshjelp. Jushjelpa i Midt-Norge avvikles på grunn av mangel på jusstudenter som kan være saksbehandlere. Årsmøtet i Jushjelpa i Midt-Norge har vedtatt å avvikle virksomheten fra høsten av. Årsaken er at det er blitt for vanskelig å rekruttere jusstudenter som kan jobbe som saksbehandlere, går det fram av en pressemelding. Fakta Studentdrevne tiltak som tilbyr gratis rettshjelp i Norge JURK - Juridisk rådgivning for rettshjelp til alle som definerer seg som kvinner, driver oppsøkende virksomhet blant annet i kvinnefengsel og holder foredrag for å forebygge voldtekt. Jushjelpa i Midt-Norge. Tilbyr gratis juridisk rådgivning til alle, men de fleste henvendelsene kommer fra Midt-Norge. Jussbuss. Jusstudentenes rettsinformasjon, har som formål å sikre og forbedre sosialt og økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon. Gir rettshjelp, driver rettspolitisk arbeid og forskning. Jussformidlingen i Bergen. Gratis juridisk bistand til privatpersoner, tilbyr både generell rådgivning og partsrepresentasjon.

Jushjelpa midt norge 4

  • Cresco norge
  • Jushjelpa i Midt-Norge legger ned - adressa.no
  • Jushjelpa midt norge 1
  • Norge

Jushjelpa midt norge 2

Jusshjelpa i Nord-Norge. Gratis rettshjelp i enkeltsaker, har som formål å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Kilde: Jushjelpa er et av fem studentdrevne rettshjelptiltak i Norge, og driftes nå av to jurister og 14 studenter som jobber delvis frivillig, går det fram av en pressemelding fra Jushjelpa. Personer som ikke har råd til advokat og heller ikke har krav på fri rettshjelp kan få hjelp gjennom tilbudet. Det er helt klart at det er et behov for et rettshjelptiltak i Trøndelag, men et manglende jusstudium i Trondheim gjør det dessverre vanskelig å fortsette å drifte. Hanne Ree Ugland Forklaringen på at tilbudet avvikles ligger i at Folkeuniversitetet i Midt-Norge for to år siden mistet tillatelsen til å tilby jussutdanning på bachelornivå. Det var herfra de fleste jusstudentene som jobbet i rettshjelptiltaket kom. Dermed finnes det ikke noe jusstudium i Trondheim som Jushjelpa kan rekruttere fra. Ønsket å rekruttere fra andre studier Ifølge pressemeldingen er det jobbet for en omorganisering, der ønsket var å rekruttere studenter fra universiteter og høgskoler i andre deler av landet.

Gratis rettshjelp i Midt-Norge legges ned

– Med tungt hjerte Jushjelpa i Midt-Norge behandlet i fjor 2483 saker. «Det er helt klart at det er et behov for et rettshjelptiltak i Trøndelag, men et manglende jusstudium i Trondheim gjør det dessverre vanskelig å fortsette å drifte. Det har ikke vært en enkel avgjørelse og det er med tungt hjerte at Jushjelpa legges ned», skriver Hanne Ree Ugland – Vi er likevel glade for at nedleggelsen ikke skyldes svak drift eller dårlig økonomi. I år fikk vi økt økonomisk støtte fra Justisdepartementet for første gang på mange år, noe som klart viser at det er et behov for oss i samfunnet, sier hun til Adresseavisen. Her er listen over Norges mest attraktive arbeidsgivere 2020

Saken oppdateres. Jushjelpa er et av fem studentdrevne rettshjelptiltak i Norge, og driftes per i dag av to jurister og 14 studenter som jobber delvis frivillig. Daglig leder og jurist i Jushjelpa i Midt-Norge, Hanne Ree Ugland, synes det er leit at de må legge ned driften. - Det vil bety at svært mange potensielle klienter ikke vil kunne få den rettslige hjelpen de trenger, sier hun. Få studenter Etter nedleggelsen av jussutdannelsen på bachelornivå ved Folkeuniversitetet i Midt-Norge har Jushjelpa slitt med rekrutteringen av studenter. Årsmøtet vedtok derfor fredag å avvikle driften. - Det er veldig leit. Vi har jobbet med å rekruttere studenter fra jusstudium fra resten av landet. Vi fikk inn flere søknader, men dessverre var det ikke nok til at vi har tilstrekkelig med ansatte til høsten. Det er kjedelig at det er dette som gjør at vi må legge ned, mener Ree Ugland. - Vi er likevel glade for at nedleggelsen ikke skyldes svak drift eller dårlig økonomi. I år fikk vi økt økonomisk støtte fra Justisdepartementet for første gang på mange år, noe som klart viser at det er et behov for oss i samfunnet.

Jushjelpa midt norme iso 9001

Thu, 15 Oct 2020 17:20:13 +0000