Flyplassen i stavanger uis

Hvordan Oppstår Fotoner

Mye læring skjer gjennom kunnskapsoverføring fra kollega til kollega. Dersom du da søker en kollega og får feil svar – så forplanter feilen seg videre og formerer seg i avdelingen eller virksomheten. Feil eller manglende kunnskap leder til feil handlinger Selv om det kommunale tjenesteområdet er gjennomregulert, er det ikke sikkert at kunnskapen er tilgjengelig for oss der og da. Vi gjør det vi tror er riktig eller det vi synes – vi spør eller kopierer en kollegas måte å løse dette på. Konsekvensene av dette er at tjenestemottakerne lider på grunn av manglende kunnskap og kompetanse. Dersom læring ikke er satt i system med jevnlig øvelse på å tilegne seg noe nytt, og den enkelte ikke har kompetanse på hvordan skaffe seg kompetanse, vil kunnskapen og nivået på denne gå i arv i organisasjonen, virksomheten eller avdelingen. Feil praksis og upassende holdninger fortsetter å utvikle seg inntil noen påpeker feil, og du som leder må ta ansvar for å korrigere. En av de kritiske utfordringene på en arbeidsplass er når du som offentlig tjenesteutøver ikke forstår at du tar feil beslutning.

Hvordan oppstaar fortuner 2015

  • Ut på tur i grenland
  • Om | Aksjeanalyser.com
  • Www.norsk tipping. no resultater match
  • Hva er forskjellen på karbonadedeig og kjøttdeig? | Meny.no
  • Fjerne renker rundt munnen in real life
  • Hvordan oppstaar fortuner new
  • Hotel transylvania norske stemmer
  • Hvordan oppstaar fortuner 2013
  • Det er ikke mer synd på deg enn andre
  • Forbrukerrådet kjøpekontrakt båt

TasksAndActivities Oppgaver og aktiviteter Oppgave I dette forsøket skal du bruke en simulering til å løse oppgaver. Før du går løs på simuleringen og oppgavene nederst på siden, bør du studere bildet av hvordan spekter dannes, og lese hva som skjer når lys går gjennom en gass. Hva skjer når lys går gjennom en gass? Lyset består av mange små energipakker (fotoner) som møter atomene i gassen. Fotoner med riktig energi kan dytte elektroner ut til høyere energinivå (elektronskall som ligger lengre ut). Dette kalles eksitering. Noen fotoner vil kollidere og eksitere elektroner som er i det laveste energinivået (innerste skall), mens andre kan eksitere elektroner som ligger på andre energinivå. Vi er vant til å se hydrogenatomet tegnet med ett elektron på laveste energinivå, men i alle reelle situasjoner vil noen hydrogenatomer ha elektroner som ligger i andre energinivå enn det laveste. Absorpsjonsspekter Når fotoner med en bestemt bølgelengde eksiterer elektroner, vil de bli absorbert (stoppet), og ikke passere gjennom gassen.

Hvordan oppstaar fortuner interior

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for analyser, tilpasset innhold og annonser. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du å dette. Lær mer

Når du ikke har kunnskapen om hva som gjelder på området og ingen bevissthet rundt at reglene er der, så oppsøker du dem heller ikke. Du tenker ikke over beslutningen og handlingene du gjør, du lærer ikke – og fortsetter å gjøre feil. Alvorlige feil innen helse, skole og barnevern får alvorlige konsekvenser som i verste fall ikke lar seg rette opp igjen for den/de som blir rammet. Som leder må du tenke på hvilke områder i virksomheten som er kritiske dersom det gjøres feil, og sette særlig fokus med risikoanalyser og opplæring på disse områdene. Feil og mangler på følgende områder kan gå utover liv og helse: Brannvern Medisinering Journalføring Mobbing/vold Omsorgsovertagelse Hvilke andre områder er risikoområder i din virksomhet? Hvordan vil du sikre opplæring og rett kunnskap hos virksomhetens medarbeidere? Les også blogginnlegget 5 tips til opplæring av ansatte Visma har utarbeidet en guide på hvordan lage en god kompetanseplan, denne kan være til hjelp i arbeidet. Last ned guide "Hvordan lage en god kompetanseplan" Unngå synsing på personalrommet Er medarbeidere bevisst på de områder som er regulert av lov og avtaleverk, eller baseres beslutningen på synsing og følelser.

Hvordan oppstår og virker feillæring i et arbeidsmiljø? | Visma Blogg

Norge og illegitim gjeld  1970-tallet: Skipseksportkampanjen  2006/2007: Ecuador, Peru, Egypt, Sierra Leone, Jamaica, fikk gjeldsslette. (Myanmar i 2013, og Sudan på vent)  Indonesia 1990-tallet 7. Oljefondet  5000 milliarder kr  1200 milliarder - nesten ¼ i statsobligasjoner  Hva er en statsobligasjon?  Mangel på ansvarlig utlån for investeringer i statsobligasjoner 8. Hva er problemet i dag?  Mer penger går ut av utviklingsland enn inn:  Kapitalflukt – skatteunndragelse  Gjeldsbetaling  Profitt på investeringer  Kutt i bistand og dyrere lån for de fattigste landene  Potensiale for nye gjeldskriser 9. Mer ressurser går ut av utviklingsland enn det kommer inn (US$ milliarder, 2011) Flow In Returns Result Remittances 343 0 343 ODA 165 -25 140 Private investment 490 -420 70 NGOs, foundations 45 0 45 Loans 710 -513 197 TOTAL 795 Illicit financial flows -947 Kilde: Development Initiatives, Investments to End Poverty, 2013 10. Utenlandsgjeld i utviklingsland 2000-2011 Kilde: Eurodad: The New Debt Vulnerabilities, 2013 11.

Mange beslutninger er tatt på bakgrunn av synsing – fordi man ikke vet eller tenker på at dette er lovregulert. Ubevissthet og følelsen av å ikke ha tid, kan fort etablere feillæring i et helt arbeidsmiljø. Dette tar lang tid å rette opp igjen. Det kan som regel ta mye lenger tid å gjøre feil, enn å sjekke opp føringer og retningslinjer i utgangspunktet for å finne rett måte å handle på og gjøre riktig fra starten av. Når gal praksis først er etablert i et miljø, kan det få store konsekvenser for tjenestemottakere som er i sårbare situasjoner både i skole, barnehage, helse og barnevern. Dette unngår du ved å lage et miljø hvor det er kultur for å sjekke opp hva som er riktig før du handler, og ikke basere slike avgjørelsene på synsing eller følelser. Hvordan virker feillæring inn på arbeidsmiljøet? Læringsmiljø er knyttet til hvordan du organiserer, planlegger og gjennomfører opplæring og det er en del av arbeidsmiljøet – som igjen påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og produktivitet, samt kvalitet og innhold i tjenesten.

Et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø er preget av verdier som trygghet, mestring og glede. Hva har følelser å gjøre med faktakunnskap om nasjonale føringer, lov og avtaleverk? Nettopp denne kunnskapen gir oss retningslinjene og grunnlaget for handling – som igjen skaper følelser som trygghet, mestring og glede i oss som mennesker. Tenk deg det motsatte. Når du sist sto i en situasjon som du ikke visste hvordan du skulle håndtere? Når fikk du sist et spørsmål som du ikke kunne svare på som offentlig ansatt? Hvilken følelse oppstod? Glede og mestring? Neppe. De fleste kjenner på utrygghet, frykt og uro i slike situasjoner. Det aktiveres en stressrespons i kroppen som du kjenner som et ubehag – og som kan påvirke dagen og kvaliteten på tjenesteutøvelsen videre. Når du over tid opplever at du kommer til kort med din kompetanse, føler utrygghet eller mangel på mestring, vil mange føle stress, mistrivsel. Går det langt nok, slutter gode medarbeidere på arbeidsstedet. Konsekvenser av feillæring Å gjøre feil beslutning på områder hvor mennesker er involvert, kan rive med seg mye.

Fri, 16 Oct 2020 01:42:01 +0000