Flyplassen i stavanger uis

Når Kommer Selvangivelsen

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år en helt ny skattemelding. Onsdag 18. mars vil de første motta sin skattemelding. Foto: Skatteetaten I løpet av mars vil vi som er lønnsmottakere og pensjonister motta skattemeldingen for 2019. Den er ikke til å kjenne igjen. Diskriminering, digitalisering og tillit Den «gode», gamle skattemeldingen – eller «selvangivelsen» om du vil – bygger faktisk på oppbyggingen til den aller første skattemeldingen tilbake i 1913; først inntekter, så fradrag og til slutt formue. Det er først og fremst på likestillingsområdet vi etter hvert fikk den største endringen; kvinner måtte uansett realiteter finne seg i å være oppført som «forsørgerbyrde» for mannen helt frem til 1958(! ). I 1999 opplevde vi et stort fremskritt – den forhåndsutfylte skattemeldingen. Først på denne siden av årtusenskiftet – i 2003 – kunne vi levere skattemeldingen elektronisk, og da med valgfrihet mellom Internett, SMS eller tastetelefon. Et nytt fremskritt kom i 2011. Det som ble innført da var et modig valg, for nå fikk vi det som kalles «stille aksept».

Nå kommer skattemeldingen - og den kommer de neste tre ukene! | Huseierne

Oppdatert: 28. 11. 2019 11:24 Vi har samlet de viktigste datoene i 2019 for deg som er lønnsmottaker, pensjonist og student. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Februar 15. februar Skattemelding – du skal ha mottatt alle årsoppgavene du trenger. Med alle oppgavene tilgjengelig kan du allerede da regne ut om du får restskatt eller om du har penger til gode på skatten. Mars 1. mars Skattemelding – frist for å bli elektronisk bruker Les også: Hvordan levere skattemeldingen elektronisk? 15. mars Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling Med selvstendig næringsdrivende menes her enkeltpersonforetak og deltaker i ansvarlig selskap. April 4. april Skattemeldingen (selvangivelsen) for lønnstakere og pensjonister blir tilgjengelig elektronisk. Les også: Skattemeldingen: Disse 7 postene retter skattyter oftest Skattemelding – utsendelse på papir starter 29. april Frist for å delegere rettigheter til en annen for å se, endre og levere skattemeldingen 30. april Aksjeoppgaven – frist for levering av oppgave Skattemelding – frist for å søke om utsatt leveringsfrist.

30. april er det frist for å levere selvangivelsen for lønnsmottakere og pensjonister. Vi har oppsummert og gir deg 8 punkter du bør huske på. 8 huskepunkter: 1) Sjekk alle opplysningene i den forhåndsutfylte selvangivelsen nøye. Dersom arbeidsgiver eller andre har rapportert feil, er det likevel du som er ansvarlig for å rette opplysningene. 2) Husk å få med alle fradrag du har krav på. Kanskje du har krav på reisefradrag på grunn av lang reisevei til jobben, eller foreldrefradrag fordi du har barn i barnehage eller skolefritidsordning? Sjekk at banken har innberettet rentene du har betalt i løpet av året, og sjekk at eventuelt BSU-fradrag er med i skatteberegningen. 3) Du plikter å oppgi all din inntekt og all din formue i Norge og i utlandet. Dersom du har feriebolig i utlandet, har mottatt lønn, pensjon eller kapitalinntekter fra utlandet, skal dette oppgis i selvangivelsen. Er du i tvil om inntekten er skattepliktig i Norge, så kan du gi opplysninger i merknadsfeltet eller i eget vedlegg, slik at skattekontoret kan foreta en nærmere vurdering hvis nødvendig.

Når kommer selvangivelsen i posten

 • Dikt om sol
 • Kalorier i Popcorn - Fakta om kalorier og næring Side 6 | MyFitnessPal.com
 • Flybuss olavsgård gardermoen
 • Pulsklokke test 2016 live
 • - Jeg blir ikke penere, men endelig skal jeg få høre nasjonalsangen - Dagbladet
 • Når kommer selvangivelsen for 2017
 • Når kommer skatteoppgjøret 2019
 • Gave til 14 åring
 • Solplassen – Bare enda et WordPress-nettsted
 • Fotball på nett
 • Slutte å snuse bivirkninger

Av: Skattemeldingen - det vi før kjente som selvangivelsen - blir i år endret for den store hopen av skattebetalere. Fra og med i dag 18. mars og i ukene fremover til tirsdag 31. mars vil skattemeldingen bli sendt ut. Les også Skattemeldingen: 9 råd til deg som eier bolig Du blir varslet om når skattemeldingen kommer Og før du rusher til Altinn: I år får du en beskjed når skattemeldingen din er klar. Før det er det ikke noe vits å logge seg inn på Altinn. Den er ikke klar. Skattemeldingen blir sendt ut puljevis de neste tre ukene. Skatteetaten har bare gitt noen hint om hvem som får skattemeldingen når: De som var med på prototypen i fjor vil få først De som er i familie vil få samtidig Selvstendig næringsdrivende vil få 31. mars I tillegg har de antydet at de starter litt forsiktig første uken for å teste at alle systemer virker som det skal. Mer vet vi ikke! Så det er bare å smøre seg med tålmodighet til meldingen kommer pr SMS eller e-post. Leveringsfristen er fortsatt 30. april - og 31. mai for selvstendig næringsdrivende.

Når kommer selvangivelsen 2019

Hvis du eier sekundærbolig, vil du også få spørsmål om den er utleid - men du får altså ikke spørsmål om du har husket fradrag. Det må du passe på selv! GRÅ RUTE = SKATT: I den grå ruten finner du de opplysningene Skatteetaten bruker for å skattlegge. Her er er informasjonen fra de ulike postene slått sammen. LØNN: Slik kan lønnsopplysningene se ut.

Skattemelding – frist for å endre og levere Les også: Skattemeldingen: Pensjon fra Sverige eller Danmark? Du kan miste fradrag! Les også: Skattemeldingen: Slik legger du til ekstra opplysninger Mai 14. mai Revidert nasjonalbudsjett legges frem. 15. mai 31. mai Skattemelding – personlig næringsdrivende – frist for å levere Les også: Kan du få tilleggsskatt hvis du ikke retter opp feil i skatteoppgjøret? Juni Ca. 20. juni Skatteoppgjøret klart for de aller fleste September 16. september Forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner – frist for betaling

Husk selvangivelsesfristen 30. april | Visma Blogg

I dag er dette nesten like naturlig som likestilling og elektronisk levering, i den forstand at det skulle bare mangle. Men den gangen var det et stort spørsmål om myndighetene kunne ha slik tiltro til befolkningen. I år kommer det neste store steget. Skattemeldingen er bygget helt om. Fra skjema til tema I den nye skattemeldingen frigjør vi oss fra den gamle skjematiske måten å tenke på. Fremover er det temaer som gjelder. Tanken bak er at dette etter hvert oppleves som langt mer naturlig og riktig. Ett av temaene er bolig. I den nye skattemeldingen behandles alt om boligen ett sted. Her vil du få spørsmål om både formuesverdi, eventuell utleieinntekt og gevinstberegning ved skattepliktig salg. Tilsvarende vil arbeidsinntekter og arbeidsrelaterte kostnader behandles i egen bolk. Alt om aksjer og andre verdipapirer samles også, både med tanke på inntekter, fradrag og formue. Her er temaene: Arbeid, trygd og pensjon Bank, lån og forsikring Bolig og eiendeler Familie og helse Finans Gave og arv Personlige forhold Den nye oppbyggingen skal gjøre det enklere å sjekke opplysninger.

Når kommer selvangivelsen

I stedet må man bruke «Finn post»-sidene på Når kommer pengene? Du vil få varsel på e-post eller sms når skatteoppgjøret er klart. Første pulje med skatteoppgjør kommer Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober. Leveres selvangivelsen på papir, vil skatteoppgjøret tidligst komme i august. Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen skatterett. Om du har spørsmål knyttet til selvangivelsen ta gjerne kontakt med Torbjørn Wiken på telefon +47 47 30 49 18 eller epost. Vi tilbyr nye kunder en uforpliktende vurdering av deres behov for advokathjelp. 0

4) Dersom du er i tvil om du har krav på et fradrag, kan du kreve fradraget direkte i selvangivelsen, men husk å gi fullstendige opplysninger om det i merknadsfeltet eller i eget vedlegg. På den måten unngår du tilleggsskatt dersom dette er et fradrag du ikke hadde krav på. 5) Husk å sjekke ligningsverdien på egen bolig. Den skal ikke overstige 30% av markedspris. 6) Om man eier aksjer, må man passe på å kontrollere hva som er kommet med på selvangivelsen og om nødvendig foreta korrigeringer. Selskapet kan nemlig ha rapportert inn feil tall i aksjonærregisteroppgaven. Les mer om de fire unntakene fra skatteplikt på lån fra selskap til aksjonær. 7) Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i selvangivelsen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i selvangivelsen. 8) Dersom du får restskatt, kan du betale denne innen 31. mai for å slippe renter. Merk at man ikke lenger finner rettledning til de enkelte postene på pdf.

NB: Fristene opprettholdes i år, til tross for korona-utbruddet. Derfor er det smart å sjekke skattemeldingen så snart du får den. Og let opp hjelp hvis du trenger det! Slik hjelper Huseierne deg med skattemeldingen Ny skattemelding for mange Rundt 2, 5 til 3 millioner av oss får en helt ny skattemelding i år. Den er laget for å være mer brukervennlig. Borte er de gamle postene, nå er skattemeldingen delt opp i syv tema: Arbeid, trygd og pensjon Bank, lån og forsikring Bolig og eiendeler Familie og helse Finans Gave og arv Personlige forhold Den nye skattemeldingen skal være mer brukervennlig, og det vi har sett av demonstrasjoner tyder på dette. Du får litt hjelp, men må passe på selv! I den nye skattemeldingen vil du få hjelp til utfylling. Men her må du passe på. Demoene vi har sett viser at hjelpen stort sett kommer Skatteetaten til gode. Et eksempel: Har du en sekundærbolig, blir du spurt om du har leid den ut. Videre får du spørsmål om leieinntekter og fradrag. Men hvis du glemmer fradragene, vil ikke systemet spørre deg spesielt om du ikke har fradrag.

Fri, 16 Oct 2020 14:28:05 +0000