Flyplassen i stavanger uis

Ultralyd Uke 8

Jeg hadde ikke noe problem med å se hva ting var iallfall:) Skal på ultralyd imorgen, nå er jeg vel rundt 7 uker eller noe. Spendt på å se hvordan det går:) ah, kan nesten ikke vente [:)] kun to uker igjen til det er min tur! [:D] Min første ul var jeg 8+3. Så en bittebitteliten baby som sprella med armer og ben og hjerte som slo:o) Var veldig gøy, syntes det var lettere å se ham i uke 8 enn om mandagen jeg, da var jeg 15+3, synes det var mye vanskligere å se hva som var hva!!! Var så mye mindre plass inni der liksom. Men barnefar synes alt var lettere da, men han hadde bedre tilgang til skjermen, det her var første gang jeg tok utvendig så kunne ikke sette meg litt opp lenger. Lykke til:) R84 Glad i forumet Jeg var i uke 8, bilde i dagboken min[:)] Jeg var på ultralyd igår. Er i uke 8. Valgte selv å ta ultralyd for var hos legen på mandag og han trodde jeg ikke var lengre enn 4 uker på vei. Det visste jeg at ikke stemte. Så igår fikk jeg svar. Var kjempe alright. Hjertet har begynt å banke også [:)] MLS Bestiller dere time hos privat klinikk da eller er det ul hos legen deres???

Ultralyd uke 8 hva ser man

TUL Termin ultralyd står dette for. Ved ultralydundersøkelsen måles hodets diameter, magens diameter og lårbeinets lengde. Det er hodediameteren som bestemmer terminen. BPD Forkortelsen står for bi-parietal diameter og er hodediameter målet. Man tar utgangspunkt i et skallebein på hver side av hodet når man måler. Det er nesten som å måle fra øre til øre. Tallet på skjemaet er altså hodets diameter oppgitt i millimeter. MAD Her er det magens diameter man måler. Eller riktigere – buken. Forkortelsen står for middels abdominal (buk) diameter. Her måles fosterets buk fra side til side og fra mage til rygg. Gjennomsnittet av disse målingene gir dette middels målet som oppgis i millimeter. FEMUR På latin betyr femur lårbein, og det er dette som måles ved ultralydunderøskelsen. Først dannes bein som brusk og så forbeines det gradvis. Kanskje kan du huske å ha sett en tykk hvit strek på skjermen da jordmoren eller legen undersøkte barnet? Det var sannsynligvis lårbeinet. Organundersøkelse Til høyre på arket fins det en rubrikk med oversikt over barnets anatomi og om fostervannsmengde.

Det kan stå 4K på rubrikken av hjertet – det vil si at jordmoren eller legen som undersøkte har sett alle fire hjertekamrene, men det kan også kun være huket eller krysset av på samme måte som de andre feltene i denne rubrikken. At feltene er huket av betyr at jordmoren eller legen har sett på organet og ikke sett noe galt. Det gir en god pekepinn på at barnet er friskt, men det gir ingen garanti. Man kan ikke se alt ved en ultralydundersøkelse. Hvis ett eller flere felter ikke er huket av, betyr det som regel bare at det var vanskelig å få oversikt over organet på tidspunktet for undersøkelsen. Det kan skyldes noe så enkelt som at barnet lå dumt til eller ikke var samarbeidsvillig under undersøkelsen. I noen tilfeller blir man da bedt om å komme tilbake. Placenta Det latinske ordet for morkake er placenta. I denne rubrikken huker jordmor eller lege av for hvor morkaken er plassert i livmoren. Her kommer en kort forklaring av forkortelsene: Ant. : Står for anterior og betyr at morkaken ligger på livmorens fremre vegg.

Ofte ofrer man ikke skjemaet en tanke før man tar fram bildene vel hjemme igjen. Og på skjemaet står det viktige opplysninger som ikke alltid er like enkle å tolke. Selv om det ikke er meningen at du selv skal tolke dem, kan det være greit å vite hvilken informasjon dere er gitt. Her er en kort forklaring: I tillegg til kort informasjon om mor, er det også felter for om hun røyker. Årsaken er at røyking er en av de faktorene vi tydeligst vet at kan påvirke fosterets vekst (at barnet er mindre enn det skulle vært). Informasjon om tidligere fødsler er viktig fordi det gir en pekepinn på om man tidligere har født til termin og om barnet var større eller mindre enn gjennomsnittet. TN Denne forkortelsen står for Termin Naegele – oppkalt etter en tysk fødselshjelper på 1800-tallet som beskrev hvordan man nærmest kunne komme fødselsterminen. Du kjenner terminen gjerne best som mensterminen. Denne er egentlig en ganske usikker utregningsmetode. Ultralydterminen gir en bedre pekepinn og fra nå av er det den som gjelder.

Ultralyd uke 8 5

  1. Åndenes makt sveriges radio
  2. Ultralyd uke 8 weeks
  3. Ultralyd uke 8 ingen hjertelyd
  4. Ultralyd uke 9
  5. Ultralyd uke 8.1

Kontroller og vekstestimeringer (%) Dette feltet tar stor plass på skjemaet, og for de fleste gravide blir det aldri fylt ut. Disse feltene benyttes hovedsakelig dersom man av ulike årsaker har flere ultralydundersøkelser – for eksempel dersom man venter tvillinger. Man har ett ultralydskjema selv om det er to (eller flere) barn i magen. Ved gjentatte ultralydundersøkelser vil det være mulig å si noe om barnets størrelse og om det vokser slik det skal. Avvik vil si om barnet er større eller mindre enn det svangerskapslengden skulle tilsi. Spør hvis du lurer på noe! Du har rett til å vite hva som skjer i kroppen din og hva de ulike skjemaene som benyttes i svangerskapet innebærer. Derfor kan du gjerne høre med jordmor eller lege hva skjemadataene betyr og hva de innebærer for deg. Jordmor og/eller lege skal imidlertid alltid fortelle eller henvise deg dersom de finner avvik i undersøkelsene, så hvis du ikke hører noe, er sjansen stor for at alt er som det skal. En liten ting til slutt: for mange er høydepunktet i ultralydundersøkelsen titten mellom beina på babyen.

Dermed er det altså uke 18 som passer best. "I tillegg kommer det etiske perspektivet. Oppdager man noe galt med barnet, kan man fremdeles i henhold til norsk lov be om svangerskapsavbrudd. Grensen går ved 22 ukers svangerskap", sier Blaas. Les også: Ikke rutineundersøkelse I motsetning til hva mange tror, er det ikke ultralydundersøkelsen en rutineundersøkelse. Det betyr at undersøkelsen er et tilbud, ikke noe alle må gjennom i svangerskapet. Dere kan selv velge å takke nei til tilbudet. Men bare ca. 2 prosent uteblir fra undersøkelsen. Mye skyldes nok at de fleste foreldre ønsker en bekreftelse på at barnet i magen er friskt og har det bra, samt vår iboende nysgjerrighet på det vi ikke kan se. En sniktitt og et kryptisk skjema Mens du ligger på undersøkelsesbenken og titter på ditt ufødte barn på skjermen er det mange spørsmål som fort blir glemt. Men regner med at jordmoren eller legen som utfører undersøkelsen gir dere den informasjonen dere behøver. Men etterpå mens dere diskuterer om ultralydterminen stemmer overens med mensterminen, eller hvem som hadde tippet riktig om kjønn, fyller jordmoren eller legen ut et skjema som dere får med dere sammen med ultralydbildene.

8 string uke tuning

Er det en liten gutt eller en jente i vente? Dette må dere selv si ifra om at dere ønsker å vite, for det noteres ikke på skjemaet! Les også:

Fri, 16 Oct 2020 20:18:04 +0000