Flyplassen i stavanger uis

Snus I Svangerskapet

Men i disse tilfellene er risikoen høyere ved røyking, forteller han. Mange gravide har skjult diabetes – Alvorlig, men rammer få Karl Erik Lund mener det er viktig at snusende unge jenter får informasjon om risiko ved å fortsette å snuse gjennom svangerskapet. – Samtidig er det viktig at dette ikke blåses ut av proporsjoner, så man skaper unødig frykt. Dobbel risiko høres veldig mye ut, men antallet barn som får dette er ikke så veldig stort, presiserer han. Studien fra Sverige bygger på data fra det svenske Fødselsregisteret. Bare søvnapné som oppdages rett etter fødselen er med. 1, 5 av 1000 nyfødte barn av ikke-røykere får diagnosen i Sverige, mens det samme er tilfelle for 3, 4 av 1000 barn av snusere. Tallene for røykere ligger omtrent midt imellom. Langt flere barn rammes av søvnapné, kanskje så mange som 1 av 20, men de fleste er ikke klar over at barnet har slike problemer. Forskerne understreker at de ikke kan trekke slutninger for disse barna på lang sikt. Nikotinet får skylda Forskerne mener det er nikotinet i snusen som er årsaken til at flere barn får søvnapné.

Snus i svangerskapet love

Snus i norge

Når det gjelder antall snusbrukere er trenden motsatt. De siste ti årene har snusbruken økt i Norge, særlig hos unge kvinner som er fremtidige mødre. Norge og Sverige er de to europeiske landene som tillater salg av snus. I 2015 oppga ti prosent av den voksne befolkningen å snuse daglig, en dobling over de siste ti årene. Blant 16- 24 år gamle kvinner har snusbruken økt fra ca. fem prosent i 2008, til ca 13 prosent i 2014, mens de tilsvarende tall for unge menn er fra ca 17 til rundt 20 prosent. Hvor mange kvinner i Norge som snuser under svangerskapet, er ikke kjent. Men data vil bli tilgjengelig i tiden som kommer, da Helsekort for gravide nå inkluderer informasjon om snusbruk i svangerskapet i likhet med sigarettrøyking. Konklusjonen er at snusbruk under svangerskapet er skadelig for barnet, og bør unngås. Lyst til å diskutere? Lik Dagbladet på Facebook Meninger

Snus i begynnelsen av svangerskapet

Snus i svangerskapet now

Helsepersonell bør spørre gravide om tobakksvaner ved første konsultasjon og gi informasjon om at røyking og bruk av snus i svangerskapet gir helserisiko for både fosteret og mor. Jordmor og/eller fastlege bør tilby oppfølging og hjelp til å slutte eller redusere bruken. Gravide bør unngå nikotin i alle former. Hvis avhengigheten er sterk og det er vanskelig å slutte, må nytten av nikotinlegemidler veies opp mot risikoen ved å fortsette å røyke eller snuse. All bruk av nikotinlegemidler bør diskuteres med fastlege, se Gravide og ammende: Legemidler til røykeavvenning ()

Snus i svangerskapet get

  • Én av fire gravide snusbrukere klarer ikke å slutte – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, TV og radio
  • Snus i svangerskapet live
  • Snus i svangerskapet love
  • Snus i svangerskapet now
  • Gravide bør få spørsmål om røyking, bruk av snus og andre nikotinholdige produkter og ved bruk få tilbud om oppfølging for å slutte - Helsedirektoratet
  • Snus i svangerskapet drink
  • Kart oslo bydeler
  • Snus i svangerskapet
Fri, 16 Oct 2020 07:36:07 +0000