Flyplassen i stavanger uis

Valg Bergen Kommune

  1. Bergen kommune - Se valgresultater for Bergen 2019
  2. Få oversikt: Det viktigste fra valgdøgnet
  3. Valg bergen kommune map
  4. Valg bergen kommune hotel
  5. Valg bergen kommune university

VEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE KYSTKULTURSENTER AS Sist endret på generalforsamling 22. juni 2016. § 1 Navn Selskapets navn er Bergen kommunale kystkultursenter AS. § 2 Formål Selskapet skal: 1. Fremme kystkultur og kystkulturelle aktiviteter i Bergen. 2. Være redskap for å gjennomføre kystkulturpolitikk vedtatt av Bergen kommune. 3. Koordinere og gjennomføre fellesprosjekter og fellessatsinger ved Sandviksboder Kystkultursenter. 4. Forvalte bygningsmasse og havn som stilles til disposisjon av Bergen kommune. § 3 Forretningssted Selskapets forretningssted er i Bergen kommune. § 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er på NOK 100. 000 fordelt på 100 aksjer, hver med pålydende NOK 1000. Aksjene er fullt innbetalt og lydende på navn. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen. § 5 Selskapets styre Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer oppnevnt av generalforsamlingen. Følgende gir forslag til styremedlemmer ovenfor generalforsamlingen: Leder og nestleder av Byrådet i Bergen. Ett medlem av Norges Fiskerimuseum To medlemmer av de øvrige kystkulturbrukerne ved Kystkultursenteret.

Bergen kommune - Se valgresultater for Bergen 2019

Mandag gikk nordmenn til valgurnene for å bestemme hvem som skal styre norske kommuner og fylker. Her oppdaterer vi deg på det viktigste. 10. sep. 2019 06:44 09:46 smp-stories-top-widget I løpet av valgdagen 9. september kunne 4, 2 millioner nordmenn stemme i et av de 2037 valglokalene rundt om i landet. Valgdeltagelsen endte på 63, 5 prosent. Resultatene i din kommune og full oversikt over partienes resultater finner du her. Du kan også følge utviklingen i vårt valgstudio. Her er en oversikt over de viktigste tallene fra valgdøgnet: Vinnerne Vinner 1: Senterpartiet gjør sitt beste lokalvalg noensinne, og går frem i alle 11 fylker. Flest nye stemmer vinner de i Nordland, Troms og Finnmark og Innlandet. Vinner 2: Miljøpartiet De Grønne (MDG) går også frem i samtlige fylker, selv om de ikke gjør det like bra som meningsmålingene har vist tidligere i valgkampen. I Oslo kunne partiet juble for en nær dobling fra 8 til 15, 2 prosent. Vinner 3: Rødt og SV har vunnet langt flere velgere enn ved forrige lokalvalg.

Få oversikt: Det viktigste fra valgdøgnet

Hove om Bybanen, bompenger, makt og eiendomsskatt: Høyres toppkandidat Harald Hove vil gi sentrumspartiene Bybanen langs Bryggen

Valg bergen kommune map

  1. Bergensavisen - valg
  2. Valg bergen kommune hospital
  3. Valg bergen kommune airport
  4. Valg 2019 – Alt om kommunevalget

Valg bergen kommune hotel

Valg bergen kommune university

Dette er alt fra små nærområder, egnet for lek- og opphold, til store utfartsområder. Byfjellene er blant byens mest benyttede friluftsområder. De fleste forbinder byfjellene i Bergen med de syv fjell. Hvilke syv fjell dette er, er det delte meninger om. I dag vil nok likevel de fleste tenke på fjellene som bestiges under den årlige Syvfjellsturen. I forvaltningen av byfjellene brukes begrepet i en videre sammenheng. Alle områder som omfattes av forvaltningsplaner for byfjellene hører inn under byfjellene. Områdene omtales i dag som sentrale byfjell, byfjellene vest, byfjellene sør og byfjellene nord og er på ulikt vis tilrettelagt for rekreasjon og friluftsliv.

Bergen kommune er langt på vei inn i den digitale verden. De har gjort et valg som gjør at all opplæring i kommunen får god og likeverdig støtte, på samme system. Plattformen kalles itslearning og er per i dag Europas største leverandør av læringsplattformer. Ifølge selskapet har den digitale plattformen over 7 millioner brukere på verdensbasis. I Bergen kommune er det 35. 000 brukere fra grunnskolen, videregående skole og høyere utdanning. itslearning ble født i Bergen Det hele startet ved Høyskolen i Bergen på 1990-tallet. En gruppe dataingeniørstudenter tok initiativ til å utvikle det som ble første versjon av itslearning. Målet deres var å utvikle et digitalt og internettbasert verktøy for bruk i undervisning. Denne lærings- og undervisnings-plattformen ble umiddelbart en suksess og førte til stor etterspørsel. Resultatet ble at itslearning i dag er et av verdens raskest voksende teknologiselskaper. Hovedkontoret ligger i Bergen, men de har etablert datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, Nederland, England, USA, Tyskland og Frankrike.

Thu, 15 Oct 2020 23:46:04 +0000