Flyplassen i stavanger uis

Matematikk S1 Eksamen

 1. Matematikk s1 eksamen sub
 2. Sigma matematikk

Institutt for matematiske fag. Side 1 av 2. Faglig kontakt under eksamen: Sigmund Selberg tlf. 50284. EKSAMEN I TMA4100 MATEMATIKK 1. Bokm˚al. Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 2 Faglig kontakt under eksamen: Sigmund Selberg tlf. 50284 EKSAMEN I TMA4100 MATEMATIKK 1 Bokm˚ al August 2010 kl. 9–13 Hjelpemidler (kode C): Bestemt kalkulator (HP 30S eller Citizen SR-270X) Rottmann: Matematisk formelsamling Alle svar skal begrunnes, og det skal være med s˚ a mye mellomregning at fremgangsm˚ aten fremg˚ ar tydelig av besvarelsen. Oppgave 1 Bestem grenseverdien 2 esin(x) − 1 lim x→0 1 − cos x Oppgave 2 Et omr˚ ade R i xy-planet er gitt ved 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ x3. Finn volumet av legemet som fremkommer ved ˚ a rotere R om aksen y = −1. Oppgave 3 Regn ut integralet Z x2 dx x2 + 3x + 2 Oppgave 4 Vis at punktet (2, 4) ligger p˚ a kurven x3 + y 3 − 9xy = 0. Finn s˚ a en ligning for tangenten til kurven i dette punktet. TMA4100 Matematikk 1, august 2010 Oppgave 5 Side 2 av 2 Gjør kort rede for at ligningen x6 + 7x2 − 4 = 0 m˚ a ha en løsning i intervallet 0 ≤ x ≤ 1.

Matematikk s1 eksamen sub

Eksamen MAT111 V04: Alle oppgaver utenom 4, 5 og 6. Deleksamen MAT111 H03: Alle oppgaver. Eksamen MAT111 H03: Alle oppgaver utenom 5, 6, 8(a) og 10.

Sigma matematikk

 • Matematikk 1 for 8. - 13. trinn | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Matematikk s1 eksamen 5
 • Matematikk s1 eksamen et
 • Nordre nesodden skolekorps
 • Matematikk s1 eksamen 2016
 • Matematikk s1 eksamen 1
 • Matematikk s1 eksamen ep
 • Multi matematikk
 • Matematikk 1 – eksamensoppgaver - wiki.math.ntnu.no
 • Matematikk s1 eksamen sub
 • Flyttevask - hva er godt nok? | Huseierne
 • Ost og kjeks tips
 1. Fly til istanbul fra oslo today
 2. Salg av bat.fr
Fri, 16 Oct 2020 05:56:12 +0000