Flyplassen i stavanger uis

Pål Egil Rønn

  1. Pål golberg

Eidsivas kundesenter er for øvrig lokalisert i Kongsvinger. Eidsiva Energi har totalt 163 000 strøm- og nettkunder samt en vannkraftproduksjon på 3, 5 TWh. Selskapet drifter også om lag 21 000 kilometer med strømlinjer og kabler, 10 000 nettstasjoner og transformatorer samt 20 heleide og 24 deleide kraftverk. Selskapets historie [ rediger | rediger kilde] Eidsiva Energi ble etablert i juli 2000 da Lillehammer og Gausdal Energiverk AS og Hamar-regionen Energiverk AS (HRE) fusjonerte sin respektive nett- og omsetningsvirksomheter til et selskap. Den 6. juni 2001 fusjonerte Eidsiva energi og Hedmark Energi sin nett- og omsetningsvirksomhet under videreføring av navnet Eidsiva energi AS. Den 15. april 2004 fusjonerte Eidsiva energis eierselskaper HrE, LGE og HEAS til Eidsiva energi Holding AS, noe som gjorde Eidsiva energi til den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i både Hedmark og Oppland. Den 28. april 2005 kjøpte Eidsiva energi Holding AS aksjer i kraftselskapene Mjøskraft AS og Mjøskraft Strøm AS av Hafslund og den 5. desember vedtok generalforsamlingen i Eidsiva energi at Eidsiva energi Holding AS skulle hete Eidsiva Energi AS, med stor E i Energi.

Pål golberg

  1. Pål golberg
  2. Pål egil ron paul
  3. Konsert med Sivert Høyem - 02.04.2014 | Studentsamfunnet Driv | Kjøp billetter | Hoopla
  4. Laste ned gratis musikk til mp3 spiller full
  5. Laste ned fra netflix
  6. Arbeidsavklaringspenger - Nav: 3.100 flere får sosialhjelp etter strengere AAP-regler - Dagbladet
  7. Ramen oppskrift

Eidsiva har vært pådriver og partner for etableringen. Eidsiva er også deltaker i Norges første regionale trainee-program. Dette er et samarbeidsprosjekt som ble etablert i 1999 mellom noen av de største næringsaktørene i Hedmark og Oppland. Kunnskap og oppmerksomhet rundt temaet energi fremmes i tillegg gjennom samarbeidet med Vitensenteret Innlandet og Energisenteret på Hunderfossen. Sponsorvirksomheten Eidsiva bidrar til at Innlandet har et bredt og mangfoldig idretts- og kulturliv, og sponser er enn 200 lag og foreninger. Om lag 35 000 drakter i Innlandet er i full aktivitet med Eidsivas logo. I tillegg til å bidra til at barn og unge har et godt lokalt aktivitetstilbud, er sponsorvirksomheten en stor og viktig markedsføringskanal for Eidsiva. Gir tilbake I 2016 utarbeidet Varde Hartmark et samfunnsregnskap på bakgrunn av tall fra 2015. Det viser hvordan Eidsivas verdiskapning gir ringvirkninger regionalt og nasjonalt. Eidsiva bidrar til offentlig velferd i Innlandet i form av skatter og avgifter på rundt en halv milliard kroner.

Den 1. september 2006 ble virksomheten og ansatte fra Vannkraft Øst AS og Oppland Energi AS overført til Eidsiva Vannkraft, som ble opprettet som en organisasjon i en operatørrolle for 44 kraftverk i to fylker og med rundt 200 ansatte. Den 13. november fikk Eidsiva Vannkraft konsesjon for overtakelse av kraftverkene fra Vannkraft Øst. I 2018 ble det kjent at Eidsiva Energi og Hafslund jobbet for å slå sammen kraftvirksomheten sin. I et avtaleutkast i mars 2019 står det at Hafslund Eco blir eier av 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, mens nåværende eiere vil eie resterende aksjer gjennom holdingselskapet Innlandet Energi Holding. [1] Virksomheter [ rediger | rediger kilde] Eidsiva Energi AS. ' Eidsiva Vannkraft – Produserer kraft i 20 heleide og 24 deleide kraftverkanlegg og drifter 44 vannkraftverk for produsenter i Hedmark og Oppland. Eidsiva Marked AS – Kjøper og selger kraft til kunder i konsernets nettområde. Eidsiva Nett AS – Bygger, driver, vedlikeholder og fornyer strømnettet med en utstrekning på rundt 21 000 kilometer.

Gålågynten - Hyttetomter til salgs April 19, 2017 I samarbeid med Tinde Hytter er det prosjektert hytte RONDANE 72 i Gålågynten. Vi gir deg panoramautsikt over området, Gålåvatnet, Jotunheimen, Feforkampen og Valsfjell. Stue, kjøkken og spiseplass gir et lunt og koselig preg, samtidig som de store vinduene i stuen gjør naturen ute til en del av interiøret. Tre gode soverom med toalett og bad/vaskerom gjør dette til en meget funksjonelt god hytte. Pris fra kr 2. 650. 000, - inkl tomt, grunn- og fundamentarbeid. Ta kontakt for prospekt:-)

Egil Christen Dahl (født 1968) er utdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har erfaring fra gründervirksomhet gjennom Platekompaniet og som privat investor. Han har siden 2004 innehatt ulike styreverv. Grethe Høiland Grethe Høyland (født 1956) har en mastergrad i kraftteknikk fra Norsk Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og en bachelor i Business Administration fra Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring fra ulike lederstillinger og styreposisjoner. Grethe Høiland er for tiden ansatt som konserndirektør for område Marked og Kunde i Lyse as (endret navn fra Lyse Energi i 2015). Revisjonsutvalg Egil Dahl Tove Raanes Kompensasjonsutvalg Valgkomite Ingvild Myhre, leder Jørgen Stenshagen, medlem Bjarte Gudmundsen, medlem

Eidsiva Energi Offisielt navn EIDSIVA ENERGI AS Aksjeselskap 983 424 082 Bransje Kraftleverandør, kraftproduksjon Etablert 24. mai 2001 Datterselskap(er) Eidsiva vannkraft, Eidsiva Nett Hovedkontor Hamar Land Norge Styreleder Pål Egil Rønn Adm. dir. Øistein Andresen Antall ansatte 991 (2010) Omsetning 4 744 000 000 norsk krone (2010) Nettsted Eidsiva Energi er en norsk kraftprodusent og kraftleverandør eid av Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, kommuner i begge disse fylkene samt kommunalt eide holdingselskaper. Selskapet er den største aktøren innen produksjon og overføring samt salg av kraft i både Hedmark og Oppland. Konsernet, med datterselskaper, har en årlig omsetning på rundt 4, 7 milliarder kroner og en aksjeverdi på rundt ni milliarder kroner. ( 2007) Eidsiva er bygget opp som en desentralisert virksomhet og har ti avdelingskontorer i Hedmark og Oppland, mens hovedkontoret er lokalisert i sentrum av Hamar. Virksomhetsområdene Vekst og Vannkraft har hovedkontor i henholdsvis Gjøvik og Lillehammer.

I tillegg kjøper konsernet tjenester lokalt for i overkant av 600 millioner kroner.

Eidsiva har rundt 1200 ansatte og omsetter for ca. 7, 5 milliarder kroner i året. Eidsiva drifter 66 000 kilometer med strømnett. Eidsiva har i tillegg ca. 75. 000 fiber- og bredbåndskunder, og er Norges tredje største fjernvarmeprodusent med en produksjon på ca. 400 GWh per år. Eidsiva er eid av Innlandet Energi Holding, Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS og Åmot kommune. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strømforsyning, utvikle fornybar energi og bidra til vekst og utvikling. Eidsivas visjon å være en drivkraft for Innlandet. Eiere Eidsiva Energi AS eies av Oslo kommune gjennom Hafslund E-CO AS, Innlandet Energi Holding og Åmot kommune. Oslo kommune 50% Innlandet Energi Holding 49, 4055% Åmot kommune 0, 5945% Regional utvikling Eidsiva og selskapets eiere er opptatt av å bidra til regional utvikling. Dette skjer først og fremst gjennom utøvelse av vår kjernevirksomhet. Gjennom flere tiår har Eidsiva og selskapets forløpere bidratt til regional utvikling gjennom elektrifisering av Innlandet.

I dag er stabil strømforsyning en selvfølge, men fortsatt gjør Eidsiva store investeringer hvert eneste år for å opprettholde produksjonsevne og leveringssikkerhet. Bredbåndsutbygging er et annet godt eksempel. Tilgangen på høyhastighets bredbånd blir stadig viktigere, og har aldri vært mer etterspurt enn nå. Eidsiva satser derfor videre på utbygging av fiber i Innlandet for å bedre bokvaliteten. Annen regional utvikling de neste årene er store utbygginger som Raskiftet vindkraftverk og Nedre Otta kraftverk, som vil ha store ringvirkninger i regionen. Forskning, utdanning og næringsutvikling Eidsiva bidrar også til regional utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten. 6, 5 millioner brukes årlig til kompetanse, innovasjon og næringsutvikling. Ett av tiltakene er å bidra til å trekke ledende kompetanse og ny næringsvirksomhet til Innlandet. Kompetansebygging og rekruttering er avgjørende for virksomhetene i regionen, og dette gjør Eidsiva blant annet gjennom et samarbeid med Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Divisjon Anlegg – Drifter og vedlikeholder Eidsivas regionalnett og distribusjonsnett. Eidsiva Vekst AS – Eidsiva-konsernets innovative pådriver innenfor nye energiformer og ny teknologi. Eidsiva Bioenergi AS – Bygger, eier og driver varmesentraler med tilhørende distribusjonsnett i Innlandet. Referanser [ rediger | rediger kilde] Eksterne lenker [ rediger | rediger kilde] Selskapets nettsted

  1. Norsk tipping resultater extra
  2. Når er formiddag
Sat, 17 Oct 2020 01:04:08 +0000