Flyplassen i stavanger uis

Likestilling I Arbeidslivet

Publisert av:, Publisert: 14:20. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for kvinnefrigjøring. Norge har høyere andel kvinner i arbeidslivet enn noe annet land, men er arbeidslivet sterkt kjønnsdelt, både når det gjelder yrkesvalg og stillingsandeler. Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning. SV forslag til løsninger: Sikre lovfestet og reell rett til heltid, og frihet gjennom turnusordninger som gjør det mulig å kombinere familieliv og heltidsarbeid. At det fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter. Styrke retten til fast stilling. Fast tilknytning til arbeidslivet påvirker indirekte mulighetene kvinner har til å oppnå ansiennitet og lederstillinger siden graviditet og fødsel gjør at kvinner har større behov for å ha en fast tilknytning til arbeidet.

Tror likestilling i arbeidslivet vil ta 217 år : NrkNyheter

Den nye rapporten fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) viser at det har vært enorm fremgang for kvinners deltakelse og rettigheter i arbeidslivet siden ILO vedtok de første konvensjonene om kvinner og arbeid i 1919. Betydelige fremskritt har blitt gjort siste hundre år, men den gode trenden stoppet opp på verdensbasis for 20 år siden. ILO-rapporten hevder at noe av fremgangen innen likestilling i arbeidslivet står i fare for å reverseres. - Rapporten er enda et varsel om at alle land må prioritere arbeid for likestilling og kvinners rettigheter hvis vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål, sier FN-sambandets generalsekretær Anne Cathrine da Silva. Rapporten A quantum leap for gender equality: For a better future of work for all, samler forskning og data fra ILOs Women at Work Centenary Initiative, lansert i 2013. Ulikhet i utdanningsnivå er ikke hovedårsaken Kvinner er underrepresentert i lederposisjoner. Det er bare rundt 27 prosent av lederne i verden i dag som er kvinner.

Likestilling i arbeidslivet i norge

I land med høy sysselsetting blant kvinner jobber ofte en stor andel kvinner deltid. –Selv om andelen kvinner som jobber deltid har gått noe ned de siste ti årene, er Norge, med 37 prosent av sysselsatte kvinner i deltidsarbeid, blant landene i Norden med størst andel deltidsarbeidende kvinner, sier Hamre. At flere kvinner enn menn arbeider deltid, medfører naturligvis forskjeller i lønn. Men også et kjønnsdelt arbeidsmarked har mye å si for forskjellene i lønningene. Fortsatt manns- og kvinneyrker I dag er 70 prosent av de sysselsatte i offentlig sektor kvinner. Dette innebærer at nesten halvparten av kvinnene som er i jobb, jobber i offentlig sektor. I privat sektor derimot er over 60 prosent menn, og kun to av ti menn jobber i offentlig sektor. Figur 1. Kjønnsfordeling sysselsatte i offentlig og privat sektor. 2016 –Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – at kvinner og menn velger seg til ulike sektorer og yrker, resulterer til dels også i forskjeller når det gjelder deltidsarbeid, arbeidsmiljø, karrieremuligheter og ikke minst lønn, sier Hamre.

Likestilling i arbeidslivet har stagnert i 20 år, ifølge ny FN-rapport

Likestilt arbeidsliv - Likestillingssenteret

Samtlige saker fra forsiden til NRK, postet direkte som lenker fra RSS, i den hensikt å sortere kvalitetsnyheter fra tull, rangering av kommentarer på sakene, og generell kritikk av journalistikk, vinkling og nyhetsverdi.

  • Likestilling i arbeidslivet | SV
  • Lise Løseth on Instagram: “PIKEKYSS med LAKRIS. Disse er så enkle å lage. Se oppskrift: http://www.goldofitaly.no/oppskrifter/pikekyss-med-lakrissmak/ #lakrispulver…”
  • Hva er ansa
  • Wunderland sesong 3
  • Dr jenter providence novi
  • Søndagsåpen butikk kristiansand
  • Kjøttboller til tapas brooklyn
  • Likestilling i arbeidslivet har stagnert i 20 år, ifølge ny FN-rapport
  • Gutten må på legevakten fordi han sier han har en blyant i øret – Legen blir sjokkert da han finner noe annet! – OnlineNytt
Thu, 15 Oct 2020 13:10:06 +0000