Flyplassen i stavanger uis

Hva Tror Mormoner På

 1. Hva tror mormoner på du
 2. Hva tror mormonere på

10 Vi tror på Israels innsamlig i bokstavelig forstand og på gjenopprettelsen av De ti stammer; at Sion (Det nye Jersusalem) vil bli bygget på det amerikanske kontinent; at Kristus personllig vil regjere på jorden, og at jorden vil bli fornyet og få sin paradisiske herlighet. 11. Vi fordrer rett til å dyrke Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst og på hvilken som helst måte de ønsker. 12. Vi tror vi må innordne oss under konger, presidenter, fyrster og øvrighetspersoner, og vi adlyde, hedre og oppholde lovene. 13. Vi tror at vi må være ærlige, trofaste, kyske, kjærlige, dydige, og at vi må gjøre godt mot alle mennesker. Vi kan i sannhet si at vi følger Paulus formaning - vi tror alt, vi håper alt, vi har tålt meget, og vi håper å bli istand til å utholde alt. Vi trakter efter alt som er dydig, skjønt prisverdig og godt. Theones

Hva tror mormoner på du

Har du noen gang lurt på hva mormonene tror om Jesus Kristus? I likhet med mange andre kristne over hele verden, ser mormonene, også kjent som medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, på Jesus Kristus som sin Herre og tilber ham som sin Frelser. Mange av mormonenes trosoppfatninger om Jesus Kristus er omtrent som andre kristnes trosoppfatninger om ham. Mormoner tror imidlertid også på mange rene og meget verdifulle sannheter om Frelseren som er unike for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Hvem tror mormonene at Jesus Kristus er? I likhet med de fleste kristne, tror mormonene at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Skaper. Mormonene har imidlertid den unike troen at Gud Faderen og Jesus Kristus er to forskjellige personer. Mormonene tror at Gud og Jesus Kristus er fullkomment samstemte i sin kjærlighet til oss, men at hver av dem er en adskilt person med sitt eget fullkomne og herliggjorte legeme (se L&p 130:22). Mormonene tror at alle menn og kvinner som noensinne har blitt født, også Jesus Kristus, levde sammen med Gud som hans åndebarn før dette liv.

Gå i kirke og delta aktivt i kirken. Motta de forskjellige grader av prestedømmet (kun for menn) Motta nattverden om søndagen. Være villig til å gi alt til kirken. Motta de forskjellige tempelseremonier, seremonien Den Andre salvelse kreves ikke. Ha det hellige mormonundertøy på dag og natt. Ikke røyke, drikke alkohol, kaffe eller te. Kriterier for å oppnå frelse ifølge medlemmer av LDS Kjernen i vår religion er: 1. Å tro på Jesus Kristus som vår frelser 2. Gå i Hans fotspor. Guds bud er for å velsigne, ikke fordømme. 3. Motta frelse på grunn av Kristi nåde og tilgivelse Mer fakta: Les om mormonernes historie og om kritikk rettet mot kirken.

Mormonerne tror at deres kirke er en gjenopprettelse av Det nye testamentes kristendom. De mener at Guds myndighet gikk tapt fra jorden da apostlene døde, og at den måtte bli gjengitt. Mormonene tror at gjenopprettelsen begynte tidlig på 1800-tallet med åpenbaringer til Joseph Smith. Mormonerne tror at en gruppe israelitter utvandret fra Jerusalem ca 600 før vår tidsregning, og at de bosatte seg på det amerikanske kontinentet. Jesus viste seg for dette folket i Amerika etter sin død og oppstandelse, og valgte ut 12 apostler. De tror også at tusenårsriket skal begynne ved at Kristi kommer tilbake når Israel blir samlet, de ti tapte stammer blir gjenopprettet og Sion (det nye Jerusalem) blir bygget på det amerikanske kontinentet under ledese av Jesus. Mormonkirken tror at himmelen er delt i 3 verdener, hvor hver verden består av 3 grader av herligheter. Den høyeste verden kalles det celestiale rike. M ormonerne håper å komme til topps i dette rike, da det medfører at de selv blir guder og kan skape deres egne planeter.

Hva tror mormonere på

Tilleggsopplysninger Medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige erklærer utvetydig at de er kristne. De tilber Gud den evige Fader i Jesu Kristi navn. På spørsmål om hva de siste dagers hellige tror på, satte Joseph Smith Kristus i sentrum: "De fundamentale prinsipper i vår religion er apostlenes og profetenes vitnesbyrd om Jesus Kristus, 'at han døde, ble begravet, oppsto på den tredje dag og fór opp til himmelen;' og alt annet som henhører til vår religion, er bare supplement til dette. " 1 De tolv apostlers quorum i vår tid bekreftet dette vitnesbyrdet da de erklærte: "Jesus er den levende Kristus, Guds udødelige Sønn… Hans vei er den sti som fører til lykke i dette liv og evig liv i den kommende verden. " 2 De siste tiårene har imidlertid noen hevdet at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ikke er et kristent kirkesamfunn. De vanligste begrunnelsene er følgende: Siste dagers hellige godtar ikke kristendommens trossetninger, bekjennelser og formuleringer fra tiden etter Det nye testamente.

 • Hva tror mormoner på template
 • Hva betyr kontroversiell
 • Hva mormonene tror om Jesus Kristus
 • Hva vi tror på | KomTilKristus.no
 • Denne populære metoden for å fjerne flått, bør du absolutt IKKE benytte deg av
 • Tveita senter ledige stillinger street
 • Hva tror mormoner på det
 • Hva tror mormoner på control
 • Hvor mye tjener ronaldo i art moderne

Men å hevde at Bibelen er Guds eneste og siste ord – eller nærmere bestemt de siste av Guds ord som har blitt skrevet – er å påstå mer om Bibelen enn den påstår selv. Det står ikke et eneste sted i Bibelen at alle åpenbaringer fra Gud ville bli samlet i ett bind for å bli lukket for alltid, og at det ikke lenger ville være mulig å motta mer åpenbart hellig skrift. 6 Dessuten er ikke alle kristne kirker sikre på at kristendommen må defineres av plikttroskap mot en lukket kanon. 7 I virkeligheten synes argumentet for å utelukke ved en lukket kanon å anvendes selektivt for å utelukke de siste dagers hellige fra å bli kalt kristne. Ingen gren av kristendommen begrenser seg helt og holdent til bibelteksten når de skal ta læremessige beslutninger og anvende bibelske prinsipper. Romersk-katolikker søker for eksempel svar i kirkelig tradisjon og magisteriet (eller lærerne, blant dem paver og rådsforsamlinger). Protestanter, særlig evangelisk kristne, søker svar hos lingvister og religionsforskere, så vel som kirkerådene og trosbekjennelsene som kom etter nytestamentlig tid.

Et annet premiss som brukes til å argumentere for at siste dagers hellige ikke er kristne, er at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ikke stammer fra den tradisjonelle linjen av dagens kristne kirkesamfunn: Siste dagers hellige er ikke katolske, ortodokse eller protestantiske. Siste dagers hellige tror at ved englers betjening til Joseph Smith ble prestedømmets myndighet til å handle i Guds navn gjengitt eller bragt tilbake til jorden. Dette er den "gjenopprettede", ikke en "reformert", Jesu Kristi Kirke. De siste dagers hellige s tro på en gjengitt kristendom, bidrar til å forklare hvorfor så mange siste dagers hellige, fra 1830-tallet til i dag, har konvertert fra andre kristne trossamfunn. Disse konvertittene har aldri opplevd det som at de forlater den kristne hjord. De er bare takknemlige for å lære om og bli en del av den gjenopprettede Jesu Kristi Kirke, som de mener har fylden av Herrens evangelium, en mer komplett og rikholdig kristen kirke – åndelig, organisatorisk og læremessig.

Den viktigste læresetningen som gikk tapt i denne prosessen, var Guddommens natur. Gud Faderens, hans Sønn Jesu Kristi og Den hellige ånds sanne natur ble gjengitt gjennom profeten Joseph Smith. Følgelig tror siste dagers hellige at Gud Faderen har et fysisk legeme, en tro som er forenelig med egenskapene som mange tidlige kristne tilskrev Gud. 4 Denne delen av de siste dagers hellige s tro avviker fra trosbekjennelsene som kom etter nytestamentlig tid. Uansett hvilke læremessige forskjeller som finnes mellom de siste dagers hellige og medlemmer av andre kristne religioner, samsvarer de oppgaver siste dagers hellige tilskriver Guddommens medlemmer, i stor grad med andres synspunkter i den kristne verden. Siste dagers hellige tror at Gud er allmektig, allvitende og fullkomment kjærlig, og de ber til ham i Jesu Kristi navn. De anerkjenner Faderen som den de tilber, Sønnen er Herre og Frelser, og Den hellige ånd er Faderens og Sønnens budbringer og åpenbarer. Kort sagt, godtar ikke siste dagers hellige trosbekjennelsene som kom etter nytestamentlig tid, men har likevel et nært forhold til hvert medlem av Guddommen i sin daglige religiøse hengivenhet og religionsutøvelse, akkurat slik de tidlige kristne hadde.

 1. Qxl tv aksjonen
 2. Info om kjøretøy free
 3. Norsk arbeidsmandsforbund tariff
 4. Åpningstider
Fri, 16 Oct 2020 23:32:06 +0000