Flyplassen i stavanger uis

Vikar Sykemeldt Rettigheter

  1. Får man sykepenger som vikar? - Helse - VG Nett Debatt
  2. DE 10 BESTE temaparker i Larvik kommune - Tripadvisor
  3. Vikar og sykemeldt? - Narvik kommune innbyggerportal - Narvik kommune
  4. Sykepenger for vikarer og ekstrahjelper | Firmanytt | Firmanytt
  5. Vikar sykemeldt rettigheter
  • Sykepenger for vikarer og ekstrahjelper | Firmanytt | Firmanytt
  • Vikar sykemeldt rettigheter
  • Moss til oslo

Dette begrunnes med at vikaren da i prinsippet arbeider som en annen fast ansatt. Høyesterett Det følger av Høyesterett at arbeidet til en vikar er knyttet til «en bestemt persons fravær eller i en bestemt midlertidig ledig stilling». Se her Rt. 1989 s. 1116. Imidlertid er det ikke noe krav om at vikarens arbeid skal være knyttet til en bestemt person. Det som kan være viktig å huske på om du er ansatt som vikar er at det ikke er en «til-og-fra-jobb». Jobben skal i realiteten anses som en fast stilling, fordi du arbeider tilsvarende som andre ansatte i virksomheten. Permisjon Ofte vil en vikar bli tilsatt en stilling for en som skal ut i permisjon. Da vil vikaren tiltre stillingen i stedet for vedkommende som går ut i permisjon. Vikaren vil være kjent med dette, og det kan dermed ikke forventes av vikaren at vikarstillingen fortsetter etter at vedkommende i permisjon kommer tilbake til arbeidet. Ikke kvalifiserte søkere Vikarer brukes også ofte i stillinger som er utlyst, men hvor det ikke er kvalifiserte søkere på stillingen.

Arbeidsgiver skal da betale deg sykelønn som dekker disse fem dagene. Problemet er at mange tilkallingsvikarer arbeider mye og jevnt hos en og samme arbeidsgiver, men tilkallingen skjer nesten alltid på svært kort varsel. Den dagen du blir syk, er det gjerne få eller ingen konkrete avtaler om vakter å vise til. Ankenemnda for sykepenger har i slike tilfeller slått fast at beregningen av sykepenger skal bygge på sannsynligheten for at du ville ha arbeidet om du ikke hadde blitt syk. Sykepengene skal da reflektere hva som har vært normal intensitet i arbeidsforholdet tidligere. Et særlig problem kan oppstå dersom det har gått mer enn 14 dager fra forrige vakt/arbeidsperiode når du blir syk. Da kan retten til sykepenger fraarbeidsgiverbortfalle. Du kanlikevel ha krav på sykepenger fra trygdekontoret – særlig hvis du har flere arbeidsgivere - men må da henvende deg til trygdekontoret med kravet. Husk legeerklæring. Det ikke nytter med egenmelding på trygdekontoret.

Får man sykepenger som vikar? - Helse - VG Nett Debatt

  1. Når utbetales arveoppgjør karaoke
  2. Norske soldater i afghanistan
Thu, 15 Oct 2020 13:50:17 +0000