Flyplassen i stavanger uis

Oppsigelse På Engelsk

2. Av svarene kan man slutte at utenriksministeren ikke føler at han sitter på oppsigelse? 3. Den ene dagen får vi skryt, men den neste dagen får vi oppsigelse, bemerker Lunde. 4. Dersom det er riktig at Kjell Magne Bondevik har anmodet Hognestad om å søke en annen stilling og dermed unngå oppsigelse, så har kirkestatsråden i dette tilfelle opptrådt som kirkelig overordnet. 5. Det interessante er at en oppsigelse på dagen er i overensstemmelse med den kontrakt Gunnerud selv dikterte før han tiltrådte. 6. Er dette å betrakte som en oppsigelse, og har Sandefjord Fjærrenseri brent alle broer i forhold til disse fem, spør Tønsbergs Blad bedriftens eier, Georg Jørgensen. 7. Jeg har selv ikke noe inntrykk av at jeg sitter på oppsigelse, sa utenriksminister Stray som medgikk at han først efterpå ble klar over at han hadde uttalt seg på en slik måte at det kunne misforstås hvis man ser på en enkelt setning løsrevet fra resten av hans resonnement om at Norge tar avstand fra hvilket som helst land som minelegger andre lands kyster eller internasjonalt farvann.

Engelsk mil

Alternativet til en styrking av Oslo kommunes inntekter, er at kommunen må gå til oppsigelse av flere tusen ansatte. 18. Ansettelsene vil være på årsbasis med full mulighet til oppsigelse hvis vi ikke får de ventede resultatene. 19. Arbeidsgiverne må da i stedet gå til begrunnet oppsigelse, og da gjelder normalt en tre måneders oppsigelsesfrist. 20. Arbeidsretten i Stavanger har forkastet klagen om usaklig oppsigelse og har gitt fabrikkeieren medhold i å avskjedige kvinnene av sosiale hensyn, bl. a. fordi de er gifte og forsørges av sine menn. 21. Bakgrunnen for konflikten er oppsigelse nylig av en Securitasansatt som de streikende krever gjeninnsatt. 22. Bedriften Alta Frionor Polar Produkter ga henne efter rettens mening en usaklig oppsigelse i juni ifjor. 23. Bernt H. Lund har tre måneders oppsigelse, men det er i øyeblikket noe uklart når han vil kunne tiltre. 24. Blant annet på grunn av sen og ufullstendig betaling av husleie, hadde Beiarn kommune i Nordland så tidlig som i januar 1983 varslet fylkesmannen om oppsigelse av leiekontrakten for lokaler til lensmannen i administrasjonsbygningen på Moldjord, skriver Nordlandsposten.

Oppsigelse pa engelsk

Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08. 04) Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren. Unntaksforskrift for avholdelse av styremøter, generalforsamling, etc. (08. 04) Med hjemmel i Koronaloven, ble forskrift med unntak fra aksje- og allmennaksjelovens alminnelige krav om avholdelse av fysiske styremøter og generalforsamlinger vedtatt og meddelt Stortinget fredag 27. mars. Link til Unntaksforskrift aksje-/allmennaksjeloven mv (fra og med side 91 er de relevante). Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20. 07) Når du benytter deg av tjenester på er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Klikk her for å lese personvernerklæringen. (19. 02)

Norsk engelsk

Norsk-engelsk ordbok O oppsigelse Norsk-engelsk oversettelse av "oppsigelse" NO volume_up oppsigelse {m} EN dismissal resignation Mer informasjon Oversettelser & eksempler NO oppsigelse volume_up {hankjønn} oppsigelse (også: avskjedigelse) volume_up {subst. } (from work) oppsigelse (også: resignasjon, underkastelse, forsakelse) {subst. } Mer Andre ord i vår ordbok Norwegian oppriktighet opprinnelig opprinnelige nasjone opprivende opprør opprører opprørsk oppsamling oppsamlingsheat oppsetsig oppsigelse oppskrift oppslagsord oppslagsverk oppsluke oppsparte midler oppstandelse oppstilling oppstrømning oppstyltet oppstå Ta en titt på den engelsk-norske ordboken til comment Send forespørsel om kontroll Bo utenlands Tips og triks for livet utenlands Alt du trenger å vite om opphold i utlandet. Les mer  Bøying av verb Verb er ikke din fiende Usikker på hvordan et verb bøyes? Ta en titt i vår bøyningstabeller for å finne den rette formen! Bøy nå  Hangman Lyst å spille? Eller har du heller lyst til å lære nye ord?

  1. Oversett engelsk til norsk
  2. Engelsk fotball tabell
  3. Sei engelsk
  4. Oversettelse engelsk
  5. Engelsk test online
  6. Øst og vest
  7. Oppsett mms telenor
  8. Engelsk ordbok
  9. Oppsigelse

Oppsigelse på Engelsk, oversettelse, Norsk bokmål-Engelsk Ordbok

Oppsigelse mal

25. Både oppsigelse og ratifikasjon skjedde samtidig for alle de nordiske land, bortsett fra Finland som skal ratifisere 1976konvensjonen på et litt senere tidspunkt. 26. Da Oslobystyret i forbindelse med revisjonen av årets budsjett vedtok å innføre frivillig førtidspensjonering som alternativ til oppsigelse av kommuneansatte, var det en klar forutsetning at ordningen sammen med effektiviseringstiltak skulle føre til besparelser. 27. Da varsel om oppsigelse av importkontrakten med Valmet Scantac AB kom, fant ikke styret for bedriften muligheter for videre drift i nåværende form. 28. De ansatte frykter oppsigelse og arbeidsledighet efter salg eller nedleggelse. 29. De ansatte på Rjukan har mottatt oppsigelse, og bedriften skal gradvis nedtrappes fra 1. juli iår. 30. De ansatte ved HellyHansen A / S i Rjukan vil saksøke bedriften for usaklig oppsigelse og uberettiget nedleggelse. oppsigelse, 0 sek siden slags, 1 sek siden elaborate, 2 sek siden rådyr, 5 sek siden tenne, 6 sek siden short circuit, 8 sek siden optimalisere, 11 sek siden bite fra seg, 12 sek siden detrimental, 13 sek siden skulle, 16 sek siden

Språkressurser Engelsk Spansk Italiensk Fransk Tysk Russisk Finsk Logg inn Registrer deg Hjem Engelsk Ordforråd Here er noen engelske ord som er relatert til arbeid.

Mobilapp Vår prisvinnende engelske uttrykksguideapp for Android-enheter inneholder over 6000 nyttige fraser og ord med lyd. © 2018 Speak Languages OÜ · Uautorisert reproduksjon forbudt. Kontakt oss Norsk

Fri, 16 Oct 2020 20:10:02 +0000