Flyplassen i stavanger uis

Kortsvindel Penger Tilbake

  1. Kjøpe mat på nett utlandet
  2. Test av VW Passat GTE stasjonsvogn (des 2015) - Nybiltester
  3. Ting å gjorde i sommerferien see
  4. Børs cafe bergen county
  5. Norske julesanger tekst

Kjøpe mat på nett utlandet

De påfølgende månedene spredte ebolaepidemien seg i Sierra Leone, og min jobb på sykehuset ble gradvis mer og mer ebolarelatert, fortalte Michalsen. Lassafeber rammer de aller fattigste i landet, og Michalsen har jobbet under utfordrende arbeidsforhold. Det finnes kun ett sted for lab-testing av lassafeber i hele Sierra Leone. Smitten kan komme fra rotter, men sykdommen kan også smitte mellom mennesker. Hyllet som helt Etter at det ble kjent at Michalsen var smittet av det dødelige ebolaviruset, ble hun omtalt som en helt på sosiale medier. Mange sendte hilsener og ønsker om god bedring. På Facebooksiden til Leger uten grenser var dette noen av hilsenene: – Velkommen hjem, måtte hun få den beste behandlingen. En ekte helt. – God bedring, fantastisk at noen setter sitt eget liv i fare for å redde andre. – Måtte den smittede medarbeideren bli frisk. Takk til henne for uegennyttig og uredd innsats i Sierra Leone! Lykke til til dyktige helsearbeidere på Ullevål! – Varme tanker til kvinnen og hennes familie og med ønske om god bedring.

Former som fight/fait er begge tillatt, forklarer Andersen. Andersen har nå undersøkt hvordan det har gått med Språkrådets liste over tillatte norvagiseringer. Han har sjekket suksessfaktoren og har datasjekket et tekstmateriale som består av hele 950 millioner ord. Forskeren har søkt på alle forekomster av rundt 40 ord som Språkrådet har foreslått å norvagisere. Ingen bruker ordene – Språkrådets forslag har lite effekt. I nesten alle tilfeller velger brukerne den opprinnelige engelske varianten, sier Andersen. Han har sjekket bruk av ord i et datasett fra 1998 fram til i dag. Problemene med Språkrådets forslag kan illustreres med et ord som overhead. – Jeg stiller meg undrende til Språkrådets retningslinjer for et ord som overhead, som er foreslått norvagisert til overhedd, uten at man samtidig foreslår tilsvarende endringer for andre vanlige ord med sammensetningsleddet -head, som skinhead eller headline. – Dessuten er det foreslåtte avløserordet til overhead – skriftkaster – ikke spesielt godt.

  • Trygghet og kvalitet | Jølstad begravelsesbyrå
  • Bergen kommune kontakt 2
  • Bruke firmabil privat
Fri, 16 Oct 2020 16:44:13 +0000