Flyplassen i stavanger uis

Homofili I Kristendommen

  1. Riktig å si nei til homofilt ekteskap
  2. HVORFOR er homofili synd?
  3. Bibelen og homofili

I homoseksualiteten såvel som heteroseksualitet er det elementer som kan bli til synd. Dette «kjødets begjær» (Paulus betegnelse) blir det raskt fokuseret på i forhold til homoseksualitet, – men sjelden i forhold til heteroseksualitet. ( Er disse forholdene pr. automatikk godkjent? )

Riktig å si nei til homofilt ekteskap

Selvfølgelig ikke! Det er nettopp det som er tilfelle med homofili. Imidlertid beskriver ikke Bibelen homoseksualitet som en "større" synd enn noe annet. All synd er støtende for Gud. Homofili er bare en av mange ting som er oppført i 1 Kor 6:9-10 som vil holde en person fra Guds rike. Ifølge Bibelen så er Guds tilgivelse like viktig for en homofil som det er for en ekteskapsbryter, tilbeder, morder, tyv etc. Gud vil også styrke alle mennesker til å stå imot disse ønskene (1 Kor 6:11, 2 Kor 5:17, Filipperne 4:13). English Returner til den norske hjemmesiden Hva sier Bibelen om homofili? Er homofili en synd?

Selv om jeg vet han også er veldig glad i meg, er det helt naturlig at jeg utfordrer hans syn. At han også tåler dette, og ikke går i forsvar er for meg en bekreftelse på at han er trygg i farsrollen. På samme måte måtte min far utfordre sin mor, min farmor, i synet på alkohol. Hun mente at det å ha alkohol i huset var synd. Da var det naturlig for min far å utfordre dette synet. Da farmor etter hvert forklarte bakgrunnen, ble det lettere for min far å forstå sin mors holdning. For få generasjoner siden, min bestefars generasjon, var det vanlig å hevde at det å ha langt hår var synd (ser faktisk flere gode grunner for dette enn homofili). Igjen ble det naturlig å utfordre på hvorfor. Hvorfor likte ikke Gud langt hår? Jeg finner det problematisk å se gode grunner for at Gud skal se på homofilt samliv som synd. Forutsetter da selvsagt at det er et sunt samliv under ordnede forhold, på lik linje med hva man ser på som et sunt heterofilt samliv. Står det noe som helst i bibelen om HVORFOR det er galt?

HVORFOR er homofili synd?

Dette nettstedet består kun av en PDF-utgave av det 16 siders ressursbladet "Homofili og kristen tro" som er blitt distribuert i 115 000 eksemplarer i papirform. Innholdet i bladet viser at det finnes gode grunner for å holde fast på et klassisk bibelsk syn på ekteskap, samliv og barns rett til mor og far. Du kan lese og laste ned ressursbladet "Homofili og kristen tro" i PDF-format ved å klikke her, eller ved å klikke på bildet til høyre. Formålet med dette nettstedet er: • Å la bladet "Homofili og kristen tro" fortsatt være offentlig tilgjengelig, ettersom det bare finnes noen få eksemplarer igjen i papirform. Selv om bladet er noen år gammelt, er innholdet like aktuelt. • Kommunisere argumenter, informasjon og vitnesbyrd som lett blir glemt, overdøvet eller fortiet i den norske homofilidebatten. • Oppmuntre kristne til å møte homofile med Jesu sinnelag – sannheten tro i kjærlighet. • Vise at det er fullt mulig – på grunnlag av redelig og saklig refleksjon – å mene at homofilt samliv bryter med kristen seksualetikk, og ikke fordi man har fordommer eller er såkalt 'homofob'.

Spørsmål: "Hva sier Bibelen om homofili? Er homofili en synd? " Svar: Bibelen forteller oss konsekvent at homoseksuell aktivitet er en synd (Genesis 19:1-13; Mosebok 18:22, Romerne 1:26-27, 1 Kor 6:9). Romerne 1:26-27 lærer spesifikt at homoseksualitet er et resultat av å nekte og adlyde Gud. Når folk fortsetter å leve i synd og vantro så kan man si at Gud "gir dem videre" til enda mer ondskap og fordervet synd for å vise dem det nytteløse og den håpløshet i livet når du ikke lenger tror på Gud. 1 Kor 6:09 proklamerer at homofile "forbrytere" ikke vil arve Guds rike. Gud skaper ikke en person med homofile begjær. Bibelen forteller oss at folk blir homofile på grunn av synd (Rom 1, 24-27) og til syvende og sist på grunn av deres eget valg. En person kan bli født med en større følsomhet overfor homofili, akkurat som noen mennesker er født med en tendens til vold og andre synder. Det fritar ikke personen fra å velge å synde ved å gi etter for syndige lyster. Dersom en person er født med en større følsomhet for sinne/raseri, innebærer det at det er riktig for ham å leve ut disse ønskene?

  • Fotballkamper på tv online
  • Bibelen og homofili
  • Flytte til england 2018
  • 70 talls interiør
  • Rolf erik nilsen
  • Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne | Norges Domstoler

Bibelen og homofili

Jeg er litt usikker på om man lever i synd hvis man er homofil. Bibelen sier jo det så da stemmer det vel? Eller kan man tolke bibelen annerledes? Relaterte innlegg Tro? 15. september 2012 4 kommentarer TrondA på 16. september 2012 hos 15:28 kristne er uenige om homofili er en synd. Noen steder kan homofile bli prester hvis de ikke lever sammen med partneren sin, eller hvis de ikke har en partner. Andre steder er det utelukket å la en homofil preke til menigheten. Svar Karstein Vea på 26. mai 2017 hos 10:48 Om mennesker er uenig eller ikke om homofili er synd eller ikke er underordnet, det som er avgjørende her er hva Gud mener. Bibelen er klar og entydig i dette spørsmålet, homofili er en vederstyggelighet for Gud. Bibelen lærer at dersom en lever i et homofilt samvær, så kan en ikke komme inn i himmelens rike. Sodoma og Gomorra, byer ved søndre del av Dødehavet hvor homofili var utbrett, ble utslettet av Gud, det burde være en klar rettesnor for alle sannhetssøkende til å avstå fra slik livsførsel.

tir 5. May. 2015, kl. 0:00 - ons 6. 14:59 Ingen sier at homoseksuelle følelser er synd. Men homoseksuell praksis er synd, det vitner både det gamle og det nye testamentet entydig om, skriver Per Arne Åkenes. Jeg har en kommentar til oppslaget i Korsets Seier 10. april om å likestille heterofilt og homofilt samliv. En lokalavis på våre kanter hadde et stort oppslag med en sjukehusprest som gav noen synspunkter på kristen tro og støtte til homofil praksis. Argumentasjonen bygger i stort på sammenligning med to andre læresaker innen kirken, nemlig kvinneprester og gjengifte. På grunn av noen restriktive tekster i Bibelen, har kirken for fem–seks tiår siden hatt et restriktivt syn på de to tingene, men det har blitt myket opp i den lutherske kirke, og for en del også i frikirker i vårt land. Derfor bør også homofil praksis få del i den samme oppmykinga, synes prest Johnsen å mene. Presten vedgår at de bibelske tekster entydig går imot homofil praksis, men hans møte med homofile mennesker har fått ham til å ignorere Skriften og gi aksept til homofili.

Når det gjelder Bibelen, er en del tekster entydige og lett å forstå, og gjelder til alle tider, som dette: Alle mennesker har syndet og krenket Gud i tanker, ord og gjerninger, og vi trenger frelse. Gud tilbyr denne frelse gjennom troen på Kristi forsoning på korset og hans oppstandelse. Det er ikke noen annen vei til evig liv enn gjennom Guds Sønn, Jesus Kristus. Dette og mye annet i Bibelen er entydig og ikke gjenstand for fortolkninger. Du velger å tro det, eller du velger å ikke tro det. Andre temaer i Skriften kan være gjenstand for tolkninger. Og vi må stille spørsmål til teksten, som: Hva er det de snakker om? Og: Hvem er det de snakker til? Når det gjelder Paulus' ord om kvinner og læreembetet, mener jeg det er grunner for å lese dem historisk (betydelige kulturforskjeller etc), og det kan gi rom for et annet syn i dag. Når det gjelder skilsmisse og gjengifte, er det en vanskelig sak, med en klart sjelesørgerisk dimensjon. Gud hater skilsmisse, sier Bibelen (Malakias 2, 16). Han vil heller at vi lever i forsoning.

Fri, 16 Oct 2020 22:50:15 +0000