Flyplassen i stavanger uis

Bilder Fra En Utstilling

 1. Bilder fra en utstilling online
 2. Bilder fra en utstilling – Store norske leksikon
 3. Bilder fra en utstilling youtube
 4. Bilder fra en utstilling satser

Sats nr. 10 i suiten har tittelen Den store porten til Kiev, og er komponert til Hartmanns bilde Plan for ny byport i Kiev. Første side av en orkesterversjon av Bilder fra en utstilling. Bilder fra en utstilling, en klaver - suite av Modest Musorgskij komponert i 1874. Suiten er i 10 deler og verket er inspirert av en utstilling av Musorgskijs venn, maleren og arkitekten Viktor Hartmann. Stykket er et eksempel på romantisk programmusikk. Faktaboks også kjent som: russisk: «Kartinki s vystavki» Bakgrunn Viktor Hartmann døde bare 39 år gammel, ett år før verket ble komponert. Hans død gjorde et dypt inntrykk på Musorgskij og flere andre av hans venner. De tok initiativet til en utstilling på det russiske kunstakademiet i St. Petersburg med flere enn 400 av Hartmanns bilder. Musorgskij, som besøkte utstillingen, bidro selv med bilder han hadde i sin private samling. Det er besøket på utstillingen som er den direkte årsaken til at Musorgskij i løpet av seks uker komponerte «Bilder fra en utstilling».

Bilder fra en utstilling online

 • Bilder fra en utstilling – Wikipedia
 • Bilder fra en utstilling
 • Bilder fra en utstilling pdf
 • Bilder fra en utstilling online

Bilder fra en utstilling – Store norske leksikon

Kristiansand Symfoniorkester presenterer: "Bilder fra en Utstilling" Dirigent: Julian Rachlin Solist: Boris Andrianov, cello Gioachino Rossini: Ouverturen til «Den tyvaktige skjære» Peter Tsjajkovskij: Andante Cantabile for cello og strykere. Peter Tsjajkovskij: Rokokkovariasjonene. -Pause- Modest Musorgskij: "Bilder fra en utstilling" (Orkestrering Maurice Ravel) Modest Musorgskij komposisjon "Bilder fra en utstilling" (1874) med Maurice Ravels orkestrering (1922) er et av musikkhistoriens mest praktfulle og populære orkesterverk. Musorgskijs original for piano var inspirert av en utstilling som hyllet kunstneren og vennen Wictor Hartmann etter hans altfor tidlige bortgang. Verkets 10 satser beskriver ulike kunstverk og bindes sammen av et promenadetema som musikalsk fører oss rundt i kunstsalene. Mange har prøvd opp gjennom årene, men Maurice Ravels måte å gjøre den "svart-hvite" pianomusikken om til en orkesterversjon full av gnistrende klangfargelegging, er fortsatt uovertruffen. Før pause byr den russiske cellovirtuosen Boris Andrianov på Peter Tsjajkovskijs elegante og underholdende variasjonsverk som var en hyllest til mesteren og forgjengeren Wolfgang Amadeus Mozart.

Bilder fra en utstilling ( russisk: Картинки с выставки – Воспоминание о Викторе Гартмане, Kartinki s vystavki – Vospominaniye o Viktore Gartmane, «Bilder fra en utstilling – Til minne om Victor Hartmann») er en kjent pianosuite av den russiske komponisten Modest Musorgskij. Verket ble skrevet i 1874 som en pianosuite i ti deler, som en illustrasjon til syv ulike bilder i utstillingen. Stykket er et tydelig eksempel på romantisk musikk. Suiten er krevende å spille, og blir derfor ofte benyttet som demonstrasjonsstykke med virtuoser. Men stykket er også blitt kjent gjennom en rekke arrangementer for fullt orkester og annen bruk av verket. Bilder fra en utstilling er inspirert av en kunstutstilling av vennen, maleren og arkitekten Viktor Hartmann, og tar lytteren med gjennom utstillingen, bilde for bilde, hvor i hvert fall syv av disse er identifisert. Dette illustreres blant annet gjennom de korte «promenadene» i verket, kortere mellomspill som tar lytteren fra rom til rom. Hartmann hadde dødd av aneurisme året før, bare 39 år gammel og dette dødsfallet gjorde et sterkt inntrykk på Musorgskij og andre i hans miljø.

Bilder fra en utstilling youtube

Den viser også mange av kjennetegnene ved Musorgskijs musikk, deriblant bruken av utradisjonelle akkordvendinger, andre skalaer enn dur og moll, plutselige dissonanser og en asymmetrisk og aksentuert rytmikk. Noe kan spores til inspirasjon fra russisk folkemusikk, men tonespråket er først og fremst komponistens eget, skapt i en atmosfære av russisk nasjonalfølelse på 1800-tallet. Ravels orkestrering er den oftest fremførte og mest berømte av de flere titalls eksisterende arrangementene av Musorgskijs suite. I sin orkesterbehandling lar Ravel ofte de ulike instrumentenes og instrumentgruppenes klangfarger klinge fritt og uforstyrret, slik både franske og russiske komponister hadde for vane. Ved siden av de klanglige kontrastene, kjennetegnes orkestreringen også ved mange subtile klangkombinasjoner og utradisjonelle og svært virkningsfulle valg av instrumenter. Hør bare på den lange altsaksofonsoloen i 'det gamle slottet' og den effektfulle bruken av slagverk verket i gjennom! Musorgskijs pianosuite hadde verken blitt fremført eller utgitt da komponisten døde av alkoholisme i 1881, men hans venn og komponistkollega Nikolaj Rimskij-Korsakov sørget for å rydde opp i manuskriptene og samle sammen verket for utgivelse.

Abstract Det finnes en lang tradisjon for å orkestrere musikk som opprinnelig er skrevet for piano. I denne todelte oppgaven problematiseres denne typen oversettelse, og jeg forsøker å belyse hvilke av pianoets instrumentkarakteristiske kvaliteter som går tapt i bytte av medium. I den teoretiske delen er utgangspunktet Modest Mussorgskys pianoverk Bilder fra en utstilling, og to forskjellige orkestreringer av dette verket utført av henholdsvis Maurice Ravel og Henry Wood. Gjennom analyser av både piano- og orkesterpartitur peker jeg på styrker og svakheter i oversettelsene basert på en intersubjektiv tolkning av Mussorgskys intensjoner og pianoets akustiske kvaliteter. I den praktiske delen har jeg orkestrert Arthur Honeggers Sarabande. I denne delen har jeg forsøkt å implementere noen av teknikkene Wood og Ravel har benyttet med hell, i tillegg til å teste ut noen egne teknikker for en mest mulig presis oversettelse, samtidig som jeg illustrerer utfordringene jeg møtte i prosessen. Composers and arrangers have been translating from piano to orchestra for a long time.

Bilder fra en utstilling satser

 1. Formatering av pc
 2. Annie farge
 3. Fransk norsk translate
 4. Drepte i trafikken 2017 tour
 5. Hva koster tv2 sumo
Thu, 15 Oct 2020 15:30:20 +0000