Flyplassen i stavanger uis

Hva Betyr Hilde

 1. Erna snakket veldig mye om bærekraftsmålene. Hva går de egentlig ut på? - adressa.no
 2. Hva betyr hilde
 3. Kunstnerintervju #20 Hilde Honerud - Østlandsutstillingen
 4. Hva betyr kildesortering

Alvdal og Tynset kommuner har startet jobben med planstrategi 2020–2023. Plan- og bygningsloven sier at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Strategien skal bidra til en bedre samordning av de ulike planene i kommunen, en mer behovsstyrt planlegging og politiske prioriteringer av planoppgaver. De to kommunene har felles kontor for plan, byggesak og geodata. Fire avdelingsingeniører er knyttet til selve planavdelingen. Én av oppgavene deres i tida framover, er å jobbe fram forslag til planstrategi for hver av de to kommunene. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke oppgaver kommunen bør starte opp, eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i neste fireårsperiode. – Det første som gjøres er å lage et utfordringsdokument, forklarer Hilde Aanes. Her ser man på utviklingen som har vært de siste årene, og vurderer sannsynlig utvikling framover. Både egne kommunale utfordringer og nasjonale påvirkninger legger føringer for hvordan samfunnsutviklingen vil bli framover.

Erna snakket veldig mye om bærekraftsmålene. Hva går de egentlig ut på? - adressa.no

Som Erna sier, målene er ikke en meny man kan velge fra. De henger sammen, utfyller og gir retning til hverandre. De mange folkelige opprørene rundt om i verden i året som gikk viser at det må være slik. Sosial uro bunner i utrygghet og opplevelsen av urettferdig fordeling av ressurser, enten det handler om kostnader for transport til jobb, yttringsfrihet, stabilt og forutsigbart klima eller frihet fra krig. Det vi i Norge kaller bærekraftsmålene balanserer alle disse temaene og er det nærmeste vi kommer ett felles globalt verdigrunnlag, basert på erfaring og forhandlinger gjennom et kvart århundre. Nå starter innspurten! Som statsministeren sa i nyttårstalen: «Når vi vet hvor vi skal, er det bare å legge i vei! » Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno

Hva betyr hilde

Kunstnerintervju #20 Hilde Honerud - Østlandsutstillingen

Da hun var syv år ble det hennes tur på isen. Siden har hun vært der. Aaby trener løpere fra aspirant til junior A – bredde og topp. - Alle løperne er for meg like viktige, og de bidrar positivt på hver sin måte til gruppen, påpeker Aaby. En av toppløperne er landsmester i Novice A, Ida Vamnes (14). Hun er med i skøyteforbundets satsingsgruppe, rekrutt 2026. Vamnes er en meget lovende løper, som Aaby har trent siden hun rykket opp fra aspirant. Vamnes lander alle triple hopp med unntak av trippel Axel. Hvorfor trener? - Da jeg sluttet som løper, ble jeg spurt om jeg ønsket å jobbe som trener. Jeg takket ja, og etter det har antall grupper, løpere og timer på isen økt. Trenerrollen var en fin deltidsjobb ved siden av studiene på Universitet i Oslo, sier Aaby. I dag kombinerer hun trenerjobben med en deltidsstilling i et IT-firma, der hun jobber med økonomi og administrasjon. Hva er det du liker best med å være trener? - Jeg liker egentlig alt. Det å jobbe med barn og mestring synes jeg er veldig gøy.

Hva betyr kildesortering

 • MØTE MED en ung topptrener, Hilde Aaby
 • Hva betyr marie
 • Hvordan komme seg til UiO? - Universitetet i Oslo
 • Hvor stort er a3 2018
 • Hva betyr hilde control
 • Hva betyr kildekritikk
 • Hva betyr hildesheim

Siden Aaby trener Ida Vamnes, er hun med på forbundssamlinger, der hun kan utvikle trenerkompetansen. Asker – løpere på topp Asker kunstløpklubb er kjent for å få frem mange toppløpere i Norge, hva er nøkkelen her? - Først og fremst er det et veldig godt miljø i klubben vår. Vi heier på hverandre, og vi jobber sammen for å bli bedre. De eldste løperne har alltid vært gode forbilder for de yngre. I tillegg har vi en god treningskultur. Flertallet er med på alle treninger, alle jobber hardt og unner hverandre framgang. For eksempel i den beste gruppen har vi mange løpere som klarer flere ulike trippelhopp, noe som gjør at alle pusher hverandre på trening og hever nivået til hverandre. Treningsfilosofi Hilde Aaby har en klar treningsfilosofi. Det er tydelig når vi ber henne beskrive det hun mener er det viktigste som trener. - Det viktigste for meg er at jeg ser alle i gruppen, møter alle der de er og bidrar med god oppfølging og utvikling, som er mulig for hver enkelt. Det er viktig å gjøre en helhetlig, systematisk, planlagt og grundig jobb.

Fri, 16 Oct 2020 03:40:07 +0000