Flyplassen i stavanger uis

Egg Kolesterol Forskning

Viktigst for diabetikere Den nyeste kunnskapsoppsummeringen rundt sammenhengen mellom egg og kolesterol hos friske personer ble publisert i British Medical Journal i januar 2013. Forfatterne har her sett på hjertesykdom og slag som endepunkter og kun inkludert studier der flere nivåer av egg-inntak har vært oppgitt. Her finner forskerne ingen sammenheng mellom inntak av egg og hjertesykdom, unntatt for diabetikere. Personer med diabetes er utsatt for hjertesykdom fordi fett-transporten i kroppen også påvirkes av sykdommen og dette er derfor et viktig funn. Med tanke på slag var derimot egg assosiert med lavere risiko! Trengs mer forskning Denne studien er som de fleste andre ikke perfekt, den er basert på registreringer av egg-inntak på ett tidspunkt hos forsøkspersonene og så er hjertesykdom registrert om det oppstår i ettertid. Det er altså fullt mulig at personene har endret inntaket av egg eller kostholdet generelt mellom tidspunktet for kostregistrering og hjertesykdommen. En annen forstyrrende faktor kan være at personer som spiser mer egg generelt har en mindre sunn livsstil enn andre og dette vites ikke sikkert.

Ett egg om dagen øker ikke risikoen for hjertesykdom

Ny studie: Mye egg koblet til hjertesykdom og død

Egg kolesterol forskning de

Ofte rådes innbyggerne til å begrense forbruket av egg til tre eller færre i uken. Det skyldes bekymringer for at høyere inntak kan øke risikoen for hjertesykdom. De kanadiske forskerne mener at disse rådene bygger på tidligere studier som har vært relativt små eller moderat store. - De har heller ikke inkludert deltakere fra så mange land som den nye samlestudien vår, sier Salim Yusuf, som ledet studien. Han er også direktør ved Population Health Research Institute ved McMaster Universitet. Referanse: M. Dehghan mf: Association of egg intake with blood lipids, cardiovascular disease, and mortality in 177 000 people in 50 countries. Sammendrag. American Journal of Clinical Nutrition. 21. januar 2020

Kolesterolvettregel #9 – Egg og kolesterol Egg er en svært næringsrik råvare med et høyt innhold av blant annet D- vitamin, E vitamin, A vitamin, selen, jod, B12 samt flere andre mineraler som kroppen har behov for. Et egg om dagen har ikke vist økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Egg hver dag eller av og til? Før i tiden var egg en råvare man skulle være forsiktig med fordi eggeplommen inneholder kolesterol. Anbefalingene har endret seg i de senere år på bakgrunn av forskning som ikke viser noen klar sammenheng mellom kolesterol i mat og økt risiko for hjerte – og karsykdommer. Kolesterolpåvirkning? Enkelte kan være sensitive for kolesterol i maten, mens for de aller fleste vil kolesterolet påvirkes av type fett i maten, samt kostholdet forøvrig. Derfor er det vanskelig å gi konkrete anbefalinger på hvor mange egg anbefales per uken. Ett egg om dagen vil for de aller fleste være helt uproblematisk, mens hos noen få med kjent høyt eller arvelig høyt kolesterol, kan det være smart å begrense inntaket til to-tre egg per uke, men like viktig er det å begrense inntaket av mettet fett samt bytte til umettet.

Egg kolesterol forskning free

Teknologiske framskritt gjør at stamceller i framtida vil være viktig i medisinsk behandling. Men vi har langt igjen, og nye etiske utfordringer dukker opp, ifølge etikkprofessor. I flere land utenfor Norge overselges nåværende behandlingsmuligheter. (Foto: Shutterstock) Stamceller Forskningsrådets program for stamcelleforskning har som mål å utvikle kompetansen innenfor forskning på stamceller med sikte på behandling av alvorlig og kronisk syke pasienter. Da programmet startet for 10 år siden gikk stamcelle-debatten høyt. Det moralske dilemmaet som voldte feltet mest hodebry i stamcelleforskningen de første årene, handlet om forskning på overtallige befruktede egg fra assistert befruktning. Var det greit å bruke dem til å lage embryonale stamceller og dermed ødelegge det befruktede egget? – På grunn av folks ulike verdisyn er dette et nesten uløselig problem, sier Jan Helge Solbakk. Han er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og leder av etikkomiteen i den internasjonale foreningen for stamcelleforskning.

- Velg for eksempel nøtter, frø, avokado, fet fisk og planteoljer for å dekke fettbehovet, heller enn det harde fettet, avslutter ernæringsfysiologen.

  1. Egg kolesterol forskning 2017
  2. Ett egg om dagen øker ikke risikoen for hjertesykdom
  3. Egg kolesterol forskning list
  4. Øker egg kolesterolet?
  5. Katarina Flatland om bryllupet - Røper sin store skrekk om bryllupsdagen - Se og Hør
  6. Jeg møtte jesus
Thu, 15 Oct 2020 15:28:07 +0000