Flyplassen i stavanger uis

Fremmedordbok På Nett

Hva betyr Politikk? Politikk betyr; Publisert av Stein den 28. oktober 2012 under Fremmedord Politikk (fra gresk politikos, «som angår byen eller staten») handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt. Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Next Prev Eksempler på bruk Politikk er ikke registeret med eksempler. Grammatikk BETA Politikk er ikke registrert med grammatisk data. Meta Politikk har sitt opphav fra gresk og er ikke oppført med noen relaterte stikkord. Politikk har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter. Kilde: Besøk nettside

Kommunikasjon – Fremmedord.org

Hva betyr Per se? Per se betyr; Publisert av Stein den 5. oktober 2011 under Fremmedord Per se er et latinsk uttrykk som betyr "gjennom seg selv", "av seg selv" eller "i seg selv". Uten å referere til noe annet, egentlig, tatt uten kvalifikasjoner, etc. Next Prev Eksempler på bruk Per se er ikke registeret med eksempler. Grammatikk BETA Per se er ikke registrert med grammatisk data. Meta Per se har sitt opphav fra latin og er oppført med følgende relaterte stikkord; egentlig, gjennom, selv. Per se har ingen kjente stavefeil/alternative skrivemåter.

Hva betyr Kommunikasjon? Kommunikasjon betyr; Publisert av Stein den 16. oktober 2011 under Fremmedord Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») har betydninger som «å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med» og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon mellom personer. En mulig definisjon kan være: «Kommunikasjon er den prosessen der en person, gruppe eller organisasjon (sender) overfører informasjon til en annen person, gruppe eller organisasjon (mottaker) og der mottaker(ne) får en viss forståelse av budskapet». Kommunikasjon er også definert som: «Den prosessen som har tankens enhet som mål. » Når mennesker kommuniserer med hverandre, spiller den ikke-verbale delen av kommunikasjonenen en avgjørende rolle. Assosiasjoner, idéer, predisposisjoner og følelser påvirker hvordan informasjonen blir oppfattet og tolket av dem som kommuniserer.

Fremmedordbok på nettet

Politikk – Fremmedord.org

  • Beste ungdomsskoler i oslo drive
  • Kongen befaler tvnorge
  • Slitte lykteglass: Slik kan du spare titusenvis av kroner
Thu, 15 Oct 2020 16:58:23 +0000