Flyplassen i stavanger uis

Meteorologisk Institutt Lyn

  1. Meteorologisk institutt lynch
  2. Meteorologisk institutt lynn

En lynobservasjon regnes som en posisjonert utladning som er registret av to eller flere sensorer. En lynobservasjon er en beregnet løsning av triangulering mellom hva som er observert av flere sensorer. For å øke kvaliteten av denne trianguleringen er vi avhengig av å ha sensordata også fra landene rundt oss. Meteorologisk institutt har derfor inngått en avtale med det svenske meteorologiske institutt (SMHI) og det finske meteorologiske institutt (FMI) om distribusjon av lyndata. I tillegg er det inngått avtaler om utveksling av sensordata med tyske Siemens og franske Meteorage. Dataen brukes i beregningene av lyn innenfor den norske sektoren, og har stor betydning for å øke kvaliteten på de lynene vi tilslutt sitter igjen med. Nøyaktigheten på observasjonene er ca. 200m, men ved redusert sensordekning vil kvaliteten på data bli dårligere og usikkerheten større. Det er også inngått avtale med SMHI og FMI om å kunne legge posisjonerte lyn på kart fra den svensk og finsk økonomisk sone.

Meteorologisk institutt lynch

  • Lyn i Norge
  • Gradert sykemelding hvor lenge
  • Meteorologisk institutt lyn dr
  • Meteorologisk institutt lyon.fr

Om sommeren går det hardest for seg i Agder, Telemark og på Østlandet. Det er nok spesielle steder innenfor disse områdene som er ekstra utsatt, men hittil finnes det ikke gode nok målinger til å si noe med sikkerhet. I den kalde årstida er det verst oppe langs kysten fra Lindesnes til Finnmark. Her lyner det ofte like mange dager - eller flere - om vinteren enn om sommeren. Disse tordenværene blir som oftest skapt idet iskald luft fra Grønnland eller isdekt hav braker inn i varmere luft over Norskehavet eller Atlanteren. Liten risiko Nesten uansett hvor du bor i Norge, er risikoen for å bli truffet av lynet latterlig mye mindre enn faren for å bli meid ned av en bil. Lynet slår nemlig bare ned i gjennomsnittlig ett menneske i året. Men er du likevel litt engstelig for elektriske angrep fra oven, kan du jo memorere følgende praktiske lynvettregler fra Meteorologisk institutt og Siri Kalvigs bok Vær og uvær: Søk ly innendørs, men hold deg unna vinduer og åpne dører. Hold også en viss avstand fra radiatorer, rør, ildsteder, oppvaskbenker og baderom, og utsett dusjen til uværet er over.

Lenker: Meteorologisk institutt: Lyn og torden

-Brukerdefinert varsling ved registrete lyn i et spesifikt område Grafiske produkter med lyn i nær sanntid Lynobservasjonene gjøres tilgjengelig på ulike formater og plattformer for at flest mulig brukere skal kunne nyttegjøre seg av datene. Alle observasjonser og produkter vil gjøres tilgjengelig via feks. For brukere som utelukkende har behov for visualisering av lyndata, vil det utarbeides ulike grafiske kartprodukter, med nær sanntidsvisning av kombinasjonsprodukter med aggregerte lynobservasjoner. Et eksempel kan være kombinasjonen av radar og lyn som du kan se på bildet som følger teksten og som allerede er tilgjengelig på. Disse produktene vil ha predefinerte utsnitt og tidsperioder. Informasjon om Meteorologisk institutt sin åpne datapolitikk og rettigheter kan du finne (her)

Meteorologisk institutt lynn

Meteorologisk institutt er tilknyttet det Europeisk lynsensornettverket Euklid, som har til oppgave å dele lynobservasjoner mellom medlemslandene og å lagre disse i et sentralt arkiv. Høsten 2015 inngikk Meteorologisk institutt en intensjonsavtale med Statnett om å overta distribusjonsansvaret av lyndata i Norge, etter at Sintef valgte å trekke seg ut. Meteorologisk institutt skulle da distribuere data fritt til alle brukere i tråd med den åpne datapolitikken som praktiseres. En begrensning var at man i henhold til en avtale mellom de ulike Euklid-medlemene bare kan distribuere lyn som ble til den norske økonomiske sektor. I det norske lynsensorsnettet er det utplassert 14 sensorer på fastlandet fra Agder til Finnmark. Disse har til oppgave å registrere utladninger som er karakteristisk for lyn i ulike former. For å få god dekning i Nordsjøen og Skagerak er det også plassert en sensor i Danmark og en på Shetland. Alle registreringer av lynutladning blir samlet i Oslo hvor det blir gjort posisjonsberegninger, for hver enkelt registrering.

Selve posisjonen er der lynsymbolet er plasser. Sanntidsvisning av lyn Brukerne som har behov for en sanntidsvisning av lyndata på et selvdefinert kartutsnitt kan bruke nettjeneren, som viser lynobservasjoner innenfor den norske økonomiske sonen bare sekunder etter at de er registrert. Tjenereren har et enkelt grensesnitt for å ha en best mulig oppetid. Det vil ikke være noen arkivløsning utover å vise alle lyn for gitte tidsrom som skal hentes fra Eksempelvis siste døgn, uke eller måned. Tabellen til venstre i skjermbildet viser fargekoden for lynaktivitet siste minutter. Hver farge viser minste verdi i intervallet. 0 min vil derfor vise lyn innenfor siste 10 minutter. Når et lyn registreres vil et utvidet symbol vises før det trekker seg sammen til et normalt symbol. Mangler i denne versjonen (2017-06-01): -Skille mellom bakke til sky lyn og sky til sky lyn. Ulike symboler skulle være gitt for hver type -Antall lyn i hvert intervel. Gjenspeiler lynaktiviten. -Lasting av historiske lyn fra flatfiler hentet på api el.

For spesielle henvendelser har Meteorologiske institutt et fullstendig arkiv av lyndata tilbake til 2004. Arkivet er ikke åpnet for søk fra publikum, men kan legges til grunn for ulike typer produkter som utvikles for offentlig bruk i tråd med Instituttets åpne datapolitikk. Data vil gjøres tilgjengelig via nettportaler hvor andre værobservasjoner er tilgjengelig for sluttbrukere. Distribusjon av individuelle lyn i tekstformat Lynobservasjoner distribueres i et ascii/tekst dataformat som kalles UALF. Hvert enkelt lyn beskrives i dette formatet ved ulike parametre som vist i de to bildene under. Nøyaktigheten for en observasjon er avhengig antallet sensorer som registrerer utladningen (No sens) og en ellipse rundt posisjonen (Major og Minor). Redusert kvalitet gir en større og mindre sirkulær ellipse. Systemet som brukes i dag har mulighet til å skille mellom positive og negative lyn mot bakken, samt lyn innad i skyer. Observasjonen merket med rødt i listen er gjenngitt på kartet under.

Lyndata er et datasett der brukeren får tilgang til enkeltlyn i nær sanntid. Hver lynutladning er knyttet til en posisjon og fysiske egenskaper som strømstyrke og usikkerhet. Datasettet har vist seg å være viktig for mange bransjer som er avhengig av sikkerhet knyttet til lyn. Dette gjelder feks vedlikehold av ledningsnettet i kraftbransjen, fly og helikoptertrafikk eller firmaer som driver med kjemi eller sprengningsarbeider. Siden MET overtok ansvaret for datasettet 1. 1. 2016 har det vært et tydelig behov for automatiserte varslingstjenester av lynaktivitet. Tilgjengelige ressurser Lyndata gis fra api-et som UALF filer (standardisert lyndata format).

Meteorologisk institutts offisielle datagrunnlag og produkter er fritt tilgjengelig for publikum for bruk, spredning og videre bearbeiding. Du må sette deg inn i lisensvilkårene for å bruke våre data, og følge gjeldende vilkår for bruk av våre tjenester. Data produsert hos oss er gratis å bruke. Det samme er de åpne nedlastingstjenestene våre. Unntak fra gratisprinsippet gjelder ved spesialtilpassede leveranser og formidling av data produsert av samarbeidspartnere, eller dersom det kreves spesielle leveransegarantier. Data og produkter er lisensiert under norsk lisens for offentlige data (NLOD) og Creative Commons 4. 0 BY Internasjonal: Dette verk er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4. 0 Internasjonal lisens Her er HTML-koden for henvisningen til lisensen som vist ovenfor:

Meteorologisk institutt overtar system for observasjon av lyndata 1. januar 2017 This site is at the moment supported only in norwegian 1. januar 2017 overtok Meteorologisk institutt eierskapet til sensornettverket for lynobservasjoner. Fram til da var sensornettverket eid og drevet av Statnett, mens distribusjon av data ble gjort av Sintef på vegne av Statnett. Meteorologisk institutt kjøpte i sin tur tilgang til lyndata av Sintef, men hadde ikke mulighet til å distribuere disse videre til sluttbrukere. Observasjoner av lynutladninger fra spesielle sensorer er tilgjengelig fra landområdene rundt Nordsjøen til havområdene utenfor Finnmarkskysten samt Sverige og Finland. Meteorologisk institutt har i flere år jobbet for å gjøre lyndata tilgjengelig for alle, slik at de kan brukes til å sikring av liv og verdier. Siden sommeren 2014 fikk Meteorologisk institutt en avtale med Sintef om distribusjon av lyndata for bruk på yr, Twitter, NRK og andre nettbaserte tjenester. Produktene har ikke vært automatisert og har kun blitt produsert i forbindelse med enkelthendelser.

Thu, 15 Oct 2020 14:32:15 +0000