Flyplassen i stavanger uis

Hvordan Bli Lektor

Lektor er som nevnt tittelen på en lærer som har tatt en mastergrad, men brukes ofte på folkemunne om lærere som underviser i videregående opplæring. Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjoner som grunnskole, videregående skole, høgskole, universitet, voksenopplæring, folkehøgskoler, fagskoler m. m. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typer opplysnings- og informasjonsarbeid, både i og utenfor skolesektoren.

Lærer vs lektor - dette er forskjellen

 • Grønn te slanking
 • Konfirmasjonsgave til softer world
 • Fersk mat: innovative kjøleskap og fryseskap | Siemens Hvitevarer
 • Arena trening lillestrøm
 • Enighet med staten i lønnsoppgjøret 2017 - Norsk Lektorlag
 • Hvordan bli lektor 4
 • Hvordan bli lektor i norsk
 • Flere år siden færre ble tatt av skred i Norge – NRK Troms og Finnmark – Lokale nyheter, TV og radio
 • Hvordan bli lektor med tilleggsutdanning
 • På kanten: Kvinnenes beste venn
 • Slik blir du lektor | Lektorutdanning | Universitetet i Bergen

Hva kreves for å undervise i videregående skole? Hva er opptaksgrunnlaget, hvilke fag eller utdanningsprogram kan man undervise i - og hvordan får man utenlandsk lærerutdanning godkjent i Norge? Videregående opplæring er mangfoldig, og det er mange veier til å bli lærer. Lærere i videregående underviser både unge og voksne, de har ansvaret for elevene i skolen, når de er på andre opplæringsarenaer og lærerne samarbeider med andre yrkesgrupper om elevens undervisning og opplæring. Stadig flere utdanningsinstitusjoner tilrettelegger for deler av studiet i et annet land. Opptak Det er i dag fire lærerutdanninger som kvalifiserer for å undervise i videregående skole. Du kan ta disse på heltid eller deltid. For å komme inn lærerstudiene kreves det generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt spesielle opptakskrav for de ulike studiene. Informasjon om hvor du kan studere til lærer og opptakskravene til utdanningene finnes på nettsidene til Samordna opptak, eller ved det enkelte studiested.

Hva er en førstelektor, hvordan kan man bli dette og hvorfor er førstelektorkompetansen viktig i vernepleierutdanningen?

Lærere kan jobbe i både barneskolen, ungdomsskolen, videregående skole, voksenopplæringen, samt andre steder i samfunnet der det undervises eller drives opplæring. Les mer attach_file

Alle studenter med opptak til en lærerutdanning må fremlegge politiattest. Realkompetanse Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Du søker da til studiestedet, og du må legge ved skriftlig begrunnelse og dokumentasjon på din realkompetanse. For opptak til praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y) er det også krav om 2 -års yrkesteori før lærerutdanningen. Etter behandling av søknaden vil du få et vedtak om du fyller kravene eller ikke. Husk å oppbevar vurderingen og vedtaket - det er en dokumentasjon på at du fyller kravet om 2 års yrkesteori ved tilsetting som lærer. Lærer 8-13 Etter de nye rammeplanene for lærerutdanningene har man undervisnings-kompetanse i fag både på ungdomstrinnet og i videregående skole. Med fullført bachelor (180 studiepoeng)- eller mastergrad (innenfor relevante skolefag kan man bygge på med praktisk-pedagogisk utdannelse for allmenne fag (PPUA)). Det gir tittelen adjunkt eller lektor.

Hvordan bli lektor uten lektorutdanning

Lektor er stillingsbetegnelsen til en lærer som har tatt en mastergrad fra universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert. Som lektor skal du legge til rette for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanene i faget du underviser i. En lærer må ta hensyn til at alle elever er forskjellige, og at noen av dem kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever trenger ekstra hjelp, skal læreren bidra til å få laget et pedagogisk opplegg som gjør det enklere for disse barna å lære. Dette kan gjerne gjøres i samarbeid med en spesialpedagog. Som lærer må du også håndtere mange ulike situasjoner, for eksempel mobbing. Lektoren samarbeider tett med lærerkolleger, rektor, undervisningsinspektør og andre ansatte ved skolen. Det er også viktig å ha et godt samarbeid med foreldre. Merk at grunnskolelærerutdanning nå også er en mastergrad, og nyutdannede grunnskolelærere er også lektorer.

• 3-årig bachelorgrader kvalifiserer til en rekke mastergrader innenfor fag, pedagogikk, spesialpedagogikk eller ledelse. • 5-årig lektorutdanning eller andre masterløp kvalifiserer for opptak til ph. d. -program. I dag finnes det mulighet for opptak til ordinært ph. -studium, eller man kan søke såkalte offentlig ph. d. Andre yrkesmuligheter Har du lærerutdanning er du attraktiv for ulike stillinger både i det offentlige og i det private, for eksempel innen offentlig forvaltning, kurs og opplæring. Lærere kan også søke jobb ved universiteter- og høyskoler og kvalifiserer seg gjennom førstelektorløp eller gjennom å avlegge ph. til stillinger innenfor lærerutdanningene og/eller forskning. Yrkesfaglærerutdanningene kvalifiserer i tillegg til arbeid på opplæringskontor, instruktør i bedrift, sensor/prøvenemnder og opplæringsjobber i bedrifter. Du kan også søke stilling i fagskolesystemet, voksenopplæring og lærer i relevante fag på de på tre øverste trinnene i grunnskolen. Godkjenning av utdanning fra utlandet Har du en lærerutdanning fra utlandet er det nå Utdanningsdirektoratet som vurderer om den kan sidestilles med norsk lærerutdanning.

Lektorutdanningen ved UiB gir deg dybdekunnskap i to fag, og det ene tar du også master i. Lektorutdanning er også selvsagt en lærerutdanning, men lærerutdanningsbegrepet brukes tradisjonelt sett om utdanninger som kvalifiserer til jobb i de lavere trinnene i grunnskolen. Som lektor underviser du eldre barn, fra ungdomstrinnet til videregående skole. Du må altså bestemme deg for hvilket alderstrinn du ønsker å jobbe med, og hvilke fag du vil fordype deg i og brenner for. Slik er det å gå på lektorprogrammet Linn har studert ved UiB i halvannet år. Hun synes overgangen fra videregående til universitetet har gått fint, selv om det er mer travelt til tider. - Jeg vil si det det er intenst, men gøy! Det er en helt annen verden å være student, men jeg merket fort at jeg hadde havnet på rett hylle. Jeg får mange faglige utfordringer og god oppfølging fra foreleserne, forteller Linn. Sondre har studert litt lengre enn Linn. Han begynner å få betalt for noen harde år med studier. Sjekk ut lektorstudentenes egen Facebookside - Lektorprogrammet kan være et krevende løp, spesielt de tre første årene.

Fri, 16 Oct 2020 12:34:16 +0000