Flyplassen i stavanger uis

Søknad Om Arbeidsavklaringspenger

3. Dersom du og legen din mener du kan attføres til annet yrke, er det viktig at det spesifiseres i legeerklæringen hvilke yrker det er sannsynlig at du kan klare, og – mist like viktig – hvilke yrker legen din mener du ikke kan ha. Hvis ikke dette gjøres klart i legeerklæringen, vil NAV erfaringsmessig skrive at de mener du kan jobbe i et alternativt yrke som f. eks i barnehage, butikk, e. l. De kan skrive dette selv om legen din har sykmeldt deg fra en vaskejobb pga. rygg- og skulderplager. 4. Du bør sørge for å få innhentet dokumentasjon fra alle som kan bekrefte dine helseplager/omfanget av helseplagene. F. eks psykolog, fysioterapeut, e. Snakk gjerne med dem og fortell at du skal søke AAP. Hvis de kan skrive en kort attest som underbygger legeerklæringen, er det flott. 5. Snakk med legen din og avklar om du bør henvises til spesialist for utredning i forkant av søknaden om AAP. Spesialister har ofte lange ventetid, så man bør være tidlig ute. 6. Dersom du har en spesiell sykdom, kan det vært lurt å vedlegge informasjon om sykdommen/lidelsen og hvilke hemninger den medfører til NAV.

Stubhub.c om

Djmaza.c om

 1. Søknad om jobb
 2. Nav søknad om arbeidsavklaringspenger
 3. Søke om arbeidsavklaringspenger
 4. Søknad om arbeidsavklaringspenger
 5. Desibaba.c om
 6. Nufc.c om
 7. Søknad arbeidsavklaringspenger nav
 8. Om ganpati
 9. Skalstad sykkel
 10. Z100.om

Om ganpati

Nedenfor følger det vi anser å være den viktigste informasjonen knyttet til ytelsen og samspillet med sykepenger. Etter at sykepengerettighetene er oppbrukt, vil du kunne ha rett på arbeidsavklaringspenger (AAP). Hvis du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølgning fra NAV for å komme i arbeid, vil arbeidsavklaringspenger være den riktige ytelsen for deg. Som de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad, er et vilkår at du har fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Det sentrale er ikke hvor mye helsen din i seg selv er svekket, men i hvilken grad det påvirker mulighetene dine til å være i inntektsgivende arbeid. Det er altså arbeidsevnen som står i fokus for vurderingen. Når en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i løpet av de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden.

Om muni

Søknad om jobb

 1. Kirke circe
 2. Hitler i norge
 3. Kjøpe kjole på nett
 4. Busker til hager.fr
Thu, 15 Oct 2020 23:02:07 +0000