Flyplassen i stavanger uis

Bjørn Christian Hauge

 1. Bjørn christian hauge city

Det er viktig å minne om og repetere til lagene flere ganger i løpet av sesongen at det skal være kampverter på hjemmekampene i barne- og ungdomsfotballen. Klubben må legge brosjyre om foreldrevettregler lett tilgjengelig på sentrale møteplasser i klubben. Brosjyren kan bestilles på Kampvertens oppgaver er: Å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play, og også være en støttespiller for dommeren. Kampvert skal gå med tilhørende vest som hvert lag skal inneha og oppbevares sammen med lagets øvrige utstyr Ta imot motstander og dommer Vise de kamparena, garderober, kiosk Sørge for at Fair play blir ivaretatt under kampen Irettesette / bortvise tilskuere / støtteapparat som sjikanerer motstanderlag eller dommer Henvise tilskuere som står på kunstgresset til tribunen eller ut på asfalt område rundt kunstgressbanen. NFF Østfold har utarbeidet en folder om kampverter (se verktøykasse). Denne folderen kan lamineres og gjøres tilgjengelig for lagene i for eksempel lagsbagen. Fair play-møte før kamp Fair play-møtet skal både skape en fellesforståelse og være forpliktende.

Bjørn christian hauge city

Hauge var opptatt av teknologisk utvikling innen Forsvaret og var en av pådriverne for å få bygget opp Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å styrke norsk militærindustri. De siste årene har vi fokusert på å øke investeringer i moderne materiell framfor å opprettholde en kostbar basestruktur. Innkjøp av nye kampfly og nye ubåter er nødvendig. Mens Luftforsvaret ble etablert i 40-åra, har vi nå etablert Cyberforsvaret for å møte nye trusler i dag. Et eventuelt angrep mot Norge kan like gjerne starte med et angrep på våre datasystemer som et angrep fra lufta. Industribyggeren Hauge var også opptatt av norsk forsvarsindustri. Han var sentralt med i utviklingen av Kongsberg Våpenfabrikk og Raufoss Ammunisjonsfabrikker, blant annet som styremedlem i 30 år. Det er viktig å ta vare på det statlige eierskapet i disse bedriftene i dag. Det handler om våre nasjonale interesser. Eierskap i disse bedriftene er mer enn butikk. Derfor trenger vi statlig nasjonalt eierskap og ingen ideologisk styrt privatisering.

 • Norsk tastatur ipad pro
 • Hva er forsikringspremie price
 • Bjørn christian hauge youtube
 • Koronaviruset, fhi | Innvandrere utgjør stadig større andel av smittede i Norge: - Ikke tilfeldig
 • Fair play-arbeid i klubb - Norges Fotballforbund
 • Bokanmeldelser og kommentarer – PACEM
 • Håndball em 2017 menn
 • Bjørn christian hauge
 • Spott og see the full article
 • Ansatte NFF Østfold - Norges Fotballforbund

Verktøykasse og forslag for Fair play-arbeidet i klubb i NFF Østfold Fair play er norsk fotballs verdiarbeid. Fair play handler ikke om gule og røde kort. Det handler først og fremst om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, på skolen, på banen, i garderoben og ellers – hele tiden. Fair play er som sagt norsk fotballs verdiarbeid og verdiene vi lever etter (NFFs verdier) er; Trygghet, Glede, Likeverd, Folkelighet og Respekt. NFFs visjon er "Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle" Fair play-klubbsertifikat Skriv ut kapittel NFF Østfold fortsetter arbeidet med å sette ekstra fokus på Fair play ved å dele ut Fair play-klubbsertifikat til de klubbene som oppfyller følgende kriterier: Fair play-klubbsertifikat kriterier for 2020: Klubben: Fair play-utvalg med minst 3 medlemmer Barnefotballen: Kampvert og Fair play-møte på hjemmekampene, og Fair play som tema på foreldremøtene. Ungdomsfotballen: Kampvert og Fair play-møte på hjemmekampene, og Fair play som tema på foreldremøtene.

Spiller- og treneremøte med Fair play som tema for alle ungdomslagene i klubben. Voksenfotball: Spiller- og treneremøte med Fair play som tema for alle seniorlagene i klubben, og Fair play-møte på hjemmekampene. Fair play-kontrakt: Fair play-kontrakt signeres av alle spillere og ledere i klubben Hvordan søke Fair play-klubbsertifikat? Klubbene sender inn søknad elektronisk innen 31. mai 2020. Sertifikatet gjelder da for sesongen 2020 og 2021 For spørsmål, kontakt Bjørn Christian Hauge Bjørn Christian Hauge KA Klubbutvikler Verktøykasse Fair play-ansvarlig/ utvalg Fair play-ansvarlig i klubb Fair play-ansvarlig har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid på alle lag. Et godt Fair play-arbeid i klubben avhenger av at målsetting og strategi er forankret i styret. Styret oppnevner en Fair play-ansvarlig og gjør dennes arbeidsoppgaver og ansvar kjent i alle ledd i klubben. Det er avgjørende at Fair play-arbeidet er forankret i hele klubben og at ansvaret for implementering og gjennomføring gjøres i det enkelte lag og ikke er noe som overlates til den Fair play-ansvarlige som bør ha en rådgivende og initierende funksjon.

Har klubben din et verdisett som er kjent for medlemmene? Er det behov for å lage nytt verdisett eller arbeide med eksisterende verdier i din klubb? NFF Østfold sin Fair play-komite kan komme til din klubb å holde VERDIKVELD I KLUBB. Informasjon om verdikveld finn du i verktøykassen under. Kontaktinformasjon: Fair play-skolen Fair play-skolen er et morsomt og lærerikt undervisningskonsept for å skape gode holdninger hos barn og ungdom. Fair play-skolen består av et aktivitetshefte med syv moduler. Arbeidsheftene sendes gratis til skolene og lagene ved påmelding. NFFs Fair play-skole er primært utviklet for barnetrinnet, men kan med stort utbytte også være et utgangspunkt for ungdom. Ved påmelding vil skolen, klassen eller laget motta gratis arbeidshefter til hver elev/spiller. Konseptet kan også benyttes av klubber/lag. Fair play-program 2016-2019 Fair play-program NFFs handlingsplan 2016-2019 Skriv ut kapittel

 1. Dplay hvite menn
 2. Dyrebeskyttelsen oslo og akershus
 3. Nasjonalretter i verden now
Fri, 16 Oct 2020 06:50:10 +0000