Flyplassen i stavanger uis

Månen Og Jorda

TV 2 AS Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen Ansvarlig redaktør: Olav T. Sandnes Nyhets- og aktualitetsredaktør: Karianne Solbrække Sportsredaktør: Vegard Jansen Hagen Tilsynsorgan: Medietilsynet - Programredaktør: Kathrine Haldorsen Salgsdirektør: Bjørn Gunnar Rosvoll Kontakt TV 2 Pressetjenesten Annonsere Bli publikum Jobb i TV 2 Om personvern og informasjonskapsler Rabattkoder Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor eller Norwaco), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Og gutters

I stedet er baksiden dekket av et nesten sammenhengende, lyst fjellområde med svært mange nedslagskratre. Moskvahavet, eller Mare Moscoviense fotografert av mannskapet på Apollo 13 ferden da de gjennomførte sin eneste tur over månens bakside. På de nye bildene er det mulig å se en av de få mørke områdene på baksiden av månen. Det er den sirkelformede Mare Moscoviense som ligger oppe til venstre i bildene. Navnet kan oversettes til Moskvahavet, og er for å ære den sovjetiske sonden Luna 3 som tok de første bildene av baksiden. Ære til Gore Ære for de siste bildene, de vi ser i dag, kan gis til tidligere videpresident Al Gore, som jobbet hardt for satellitten. Goresat, som den også ble kalt, gir oss oppdaterte bilder av hele den solbelyste siden av jorden flere ganger hver dag. Klimaforkjemperen Gore ville at alle skulle se hvor sårbar og vakker den eneste beboelige planeten i solsystemet er.

– Det ville nok i perioder vært mer ekstremvær, og større forskjell på vinter og sommer. Et godt eksempel er Mars, som ikke har noen stor måne til å stabilisere seg, og som derfor vipper mye mer. Klimaet og atmosfæren der har gjennomgått enormt store forandringer over mange millioner år. Noe lignende ville vi kanskje sett her, sier Aksnes. På Mars vipper aksen så mye at den isen som nå er på polene iblant har beveget seg helt ned mot ekvator. Et lignende scenario her hos oss, med store deler av Afrika dekket av is med ujevne mellomrom, hadde ikke vært spesielt gunstig. Månen og mensen har ingen sammenheng For kvinner kan det se ut som at dette spørsmålet har enda en dimensjon, for vi – som tidevannet – er bundet i en månedlig syklus. Henger menstruasjonssyklusen faktisk sammen med månen, eller varer de to like lenge ved en tilfeldighet? Det kalles jo tross alt den månedlige. Britt Ingjerd Nesheim er professor og lege i obstetrikk og gynekologi ved Universitetet i Oslo, og kan fortelle at sammenfallet kun skyldes tilfeldigheter.

Også jordas rotasjon sakkes ned gjennom det som kalles tidevannsfriksjon. Tidevannsbølgens forflytning gjennom havet og dens tiltrekning mot månen fungerer som en bremsekloss på jordas rotasjon, og sakte men sikkert øker døgnets lengde. Kaare Aksnes (Foto: UiO) – Det er ikke en voldsom brems det er snakk om - rundt to sekunder på 100 000 år. Men 100 000 år er jo veldig kort i kosmisk skala. Så jorda ville spunnet mye raskere, og dermed ville døgnet vært flere timer kortere, dersom månen ikke hadde eksistert, sier Aksnes. Det er noe å drømme om, for de som ønsker seg en kortere arbeidsdag. Månen er vår slegge Kanskje den viktigste effekten månen har, er at den stabiliserer jordrotasjonen. Når jorda roterer, vingler den litt frem og tilbake på aksen, på samme måte som at en snurrebass ikke snurrer loddrett på bordet. Uten månen hadde denne vinglingen imidlertid vært langt større. – Den koblingen mellom spinn og bane som dette handler om er veldig komplisert, men litt forenklet kan du sammenligne det med en sleggekaster, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

  • Firewalker og
  • Månen og jorda 2
  • Månen og jorda 8
  • Månen og jorda 5
  • Gmat og
  • Og white
  • Og skunk

Og architrave

– Mens sleggekasteren spinner før han skal kaste, kan han omtrent stå på en knappenål uten å bevege seg. Men i det øyeblikket han slipper slegga, kreves det gjerne et par skritt og litt veiving med armene for at han ikke skal vippe over og falle. Selv om det er noen forskjeller mellom jord-måne-systemet og sleggekasteren, for eksempel at slegga og kasteren spinner like fort, mens Jorda og Månen ikke gjør det, er resultatet det samme: Månen sikrer at Jorda ikke vipper voldsomt mens den snurrer. Nordpolen i Kongo – Dersom månen ikke hadde vært der, ville jordaksen "nikket" mer, med potensielt sterke klimatiske påvirkninger, forteller Aksnes. Jordens akse er tiltet opp til 23, 4° - men det ville vært mye mer dersom månen ikke hadde vært der. (Foto: NASA/Mysid/Wikimedia Creative Commons) Uten månen som stabilisator, kunne jorda for eksempel iblant tippet helt over og ligget på siden. Det ville gitt ekstremt store forskjeller i temperatur og dagslys gjennom året. Til andre tider ville jorda stått rett opp og ned, slik at natt og dag ville bli nøyaktig like lange hele året - uten årstider.

Halvert tidevann Månens gravitasjon trekker til seg den siden av jorda som vender mot månen sterkere enn jordsenteret, og jordsenteret tiltrekkes på sin side sterkere enn den andre siden av jorda. Derfor vil vannet i havene bule ut i en tidevannsbølge på begge sider av planeten vår. På grunn av jordrotasjonen får vi dermed høyvann to ganger i døgnet, etterfulgt av lavvann omtrent seks timer senere. – Uten månen hadde det vært langt mindre flo og fjære. Det hadde fortsatt vært noe, for sola har også en tidevannsvirkning, men den er bare omtrent halvparten så stor som månens, forklarer Aksnes. Sola er mye større, men også mye lengre borte enn månen. Til tross for at sola trekker mer på havene enn månen gjør, er likevel forskjellen mellom tiltrekningen på jordas forside og bakside mindre for sola enn for månen, og det er denne forskjellen som bestemmer høyden på tidevannsbølgen. Forskjellen mellom flo og fjære kan være hele 15 meter i Fundybukta på Canadas østkyst (Foto: Tttrung/Wikimedia Creative Commons) Kortere arbeidsdag Det at havene trekkes mot månen, påvirker ikke bare vannstanden langs kysten.

Fri, 16 Oct 2020 12:20:10 +0000