Flyplassen i stavanger uis

Hva Er Kronikk

  1. Kronikk - Dagbladet

Helst ikke, så her gjelder det å treffe mottiltak, og det holder de på med. Les også: En atomfrivåpen verden - utopi, eller...? Jo lengre tid som går uten at atomvåpen blir brukt, jo sterkere blir normen om ikkebruk. Allerede på 1950-tallet noterte USAs utenriksminister Foster Dulles at den folkelige motstanden mot våpnene var så sterk at de ikke kunne brukes. Det har tilhengerne forsøkt å gjøre noe med, for eksempel ved å utvikle våpen som det angivelig er mer tenkelig å bruke, og som derfor med større sannsynlighet vil bli brukt, som såkalte våpen med sprengstyrke ned mot de største konvensjonelle bombene og våpen som utløser mye av sin energi i form av stråling (nøytronvåpen, aktuelle på 1970-tallet), eller ved å fjerne alle sperrer mot bruk i de militære doktrinene. George W. Bush gjorde det siste; Obama strammet inn igjen. Nå slår våpenlobbyen tilbake. Små atomvåpen er i vinden, og vi venter med spenning og uro på Trumps strategidokument. Her kommer den nye forbudsavtalen, som ble vedtatt i sommer, og som forbyr innehav og bruk av atomvåpen, inn i bildet som motvekt.

Kronikk - Dagbladet

Dersom økologisk mat er mer miljøvennlig enn konvensjonell mat, burde all mat vært økologisk. Men ved et slikt scenario ville avlingene blitt vesentlig lavere. Vi måtte enten endre kostholdet dramatisk, eller nydyrke flere millioner dekar med naturområder. Det svenske Livsmedelverket (SLV) har i sommer gitt ut en rapport som konkluderte med at det ikke kan påvises at økologisk mat er bedre eller dårligere for miljøet enn konvensjonell mat, når man beregner miljøbelastningene per kg produsert mat. Beregner man miljøbelastningen per hektar, er økologisk mat bedre, ifølge rapporten. Dette er det samme som flere forskere har ment i flere år. Men de fleste mener at det er lite relevant å måle miljøbelastningen per arealenhet, når lavere avlinger fører til at man må utvide arealet for å oppnå samme produksjon. Ingen kan f. eks. finne på å oppgi miljøbelastningen for industriprodukter per kvadratmeter fabrikklokale i stedet for per produkt. Oikos, som er interesseorganisasjonen for økologisk produksjon i Norge, tilbakeviser på det sterkeste en slik tolking av rapporten fra SLV.

Etter at en rekke demonstrasjoner utviklet seg til voldelige angrep mot jøder under Gaza-krigen i sommer, advarte statsminister Manuel Valls om en «ny» og «normalisert» antisemittisme. «Den blander Palestina-aktivisme, med jihadisme og et hat mot Israel og franske verdier, » sa han da. Sannheten er at det ikke lengre er lett å skille snørr fra barter. Et særfranskt uttrykk for dette er komikeren Diedonné, som med latterliggjøring av Holocaust og sin Quenelle, en omvendt nazihilsen, har forent nynazistiser, venstreaktivister og innvandrermiljøer. Hva nå? «Je Suis Juif», «Jeg er jøde», erklærer mange etter terroren. Franske myndigheter har dramatisk økt sikkerheten ved jødiske institusjoner og skoler. Men nesten 7000 jøder flyttet til Israel i 2014. Meningsmålinger viser at nærmere 75 prosent av franske jøder vurderer å flytte. Allikevel: Så lenge situasjonen ikke er helt prekær, veier nok økonomiske og andre praktiske hensyn inn. Selv om innvandrende jøder tas imot med åpne armer, er ikke Israel, med sine høye levekostnader og nedbygde velferdsstat, et lett land å flytte til.

Med nok lys kan oppblomstringen strekke seg langt under isen, og dessuten langt sør for iskanten. Etter hvert blir algene beitet ned av dyreplankton. Det som ikke beites synker ned når isen smelter, og oppblomstringen avtar og blir mat for bunndyr. Ofte får bunndyrene kun denne ene årlige pulsen med næring. Bunndyrene blir i sin tur mat for bunnlevende fisk, dykkende fugl og sjøpattedyr, eksempelvis hvalross. Bunndyr flytter på seg kun i begrenset grad selv om iskantsonen beveger seg. På havbunnen brytes organisk materiale ned og blir til næringsstoffer til ny produksjon neste vår. Slik går den årlige karbonsyklusen. Koblingen mellom livet i havisen, i de frie vannmassene og på bunnen er særdeles viktig for grunne sokkelhav som Barentshavet. Dette er også en viktig grunn til at iskantsonen, som et særlig verdifullt og sårbart område, må strekkes såpass langt sør. Når temperaturen stiger og isen minker Ustabile isforhold kan føre til økt ungedødelighet og redusert rekruttering hos enkelte selarter.

Sande bør tilhøre Drammen Innholdet bak tallene fra folkekirken Nye store regioner er et skritt på veien mot Europas Forente Stater Bilveien er stengt og du må evakuere. Hva gjør du? Hva vil du drive med resten av livet? Hva er du god på? Det er mange gode grunner for hvorfor det er ulovlig å kjøpe sex På reise til Balkan fikk vi oppleve nasjonalismens destruktive natur Flere av de elevene jeg hadde på 80-tallet, jobber i dag internasjonalt og bruker morsmålet sitt Ønsker vaksinemotstanderne at vi skal dø tidlig av infeksjoner? Hanner som bor nær et gatelys har størst suksess hos hunnene

  1. KRONIKK: Den levende iskantsonen — Norsk Polarinstitutt
  2. Hva er kronikk pictures
  3. Hva er 815 nummer
  4. Kronikk - Universitetet i Agder
  5. «Grønn vekst» er umulig | morgenbladet.no

Det er forskjellen fra tidligere generasjoner Debattklimaet blir tøffere. Eier vi ikke et fnugg av verdighet og integritet? Frp fremmer denne uken forslag på Stortinget om å legge ned alle fylkeskommuner Hvor ble det av visjonene, Drammen? Blir det noen mobilmast på byens høyeste fjell? Ingen barn er drittunger Johnny Cash takket for at jeg ville ha autografen hans Hvem påvirker samfunnsutviklingen? Politikere, pressgrupper eller «folkets frie vilje»? Hvem skulle tro at hele romaner og dramatiske historier finnes i naboen og arbeidskollegaen? Kjære utdanningssøker, stress ned Dugnadsånden for fellesskapet er langt lavere i kulturen enn i idretten Å bo i Svelvik er en reise på første klasse Børre Ivar Lie - journalist i særklasse gjennom 50 år Hva vil Frp med Viken? Han må kjøres til døra og støttes inn. Kommunen sier det er hans ansvar at veien er strødd og måkt Hele Drammen ønsker skieliten velkommen Her har det skjedd lite siden tiden da Einar Gerhardsen var statsminister Da jeg så Bryants siste kamp knøt det seg i magen og tårene presset på Vi som er avhengig av bussen kjenner følelsen av å enten komme for tidlig eller for sent Det er så ulidelig kleint med kjønnssegregerte kosesamlinger for voksne kjerringer Kommunestyre enstemmig om delt sykehusløsning.

Det var nemlig masse penger i grønn teknologi og grønn energi. De ny-grønne var født, og snart hadde de kuppet nesten hele miljøbevegelsen. Teknologioptimisme og ideer om grønn vekst skulle vise seg å være uimotståelige for politikere. Ideologien betød at man kunne holde frem med olje- og gassutvinning, det gjaldt bare å få til en månelanding på Mongstad. Man kunne gi enormt populære avgiftslettelser og få internasjonal oppmerksomhet for norsk elbilsatsing. De kunne satse på datasentre drevet av enorme mengder grønn energi fra vannkraftverk og vindmøller som var gjort enormt profitable ved hjelp av grønne sertifikater. I en dekarbonisert økonomi kunne veksten fortsette. De ny-grønne så det som et tegn på gjennomslagskraft. Der den tradisjonelle miljøbevegelsen var blitt ignorert og marginalisert, var de nå selv invitert inn i varmen av både politikere og næringsinteresser. Tradisjonelt miljøvern ble avskrevet som lite effektivt, og de ny-grønne tok sin nyervervede innflytelse som bevis på at næringsinteressene hadde nærmet seg miljøbevegelsen.

Dyrking av jord er et av de sterkeste inngrepene som vi mennesker kan påføre naturen. Vi har ødelagt enorme arealer verdifull natur og biotoper i skog og myr som følge av dyrking. Om lag en tredel av alt menneskeskapte CO 2 -utslipp etter den industrielle revolusjonen skyldes tap fra jord og vegetasjon som følge av dyrking. Med dette som bakteppe kan det ikke være noe tvil om at moderne vitenskapsbasert landbruk er mer miljøvennlig enn økologisk landbruk.

Dette samme gjelder også i andre europeiske land. Nylig dokumenterte svensk tv i programmet «Uppdrag Granskning», hvordan jøder i Malmø åpent utsettes for trakassering og hatvold. Oftest står innvandrere fra Midtøsten bak. Programmet illustrerer imidlertid godt hvordan lokalpolitikere og andre vegrer seg fra å rette pekefingeren mot det de anser som utsatte og marginaliserte innvandrerungdom. Men jødene er oftest i mindretall. I Frankrike er det rundt 500. 000 jøder, mens landets muslimske befolkning teller omtrent 5 millioner. At brorparten av antisemittismen nettopp kommer derfra, problematiserer tanken om at muslimer må gis særskilt beskyttelse som en ny og sårbar minoritet. I Frankrike blir dissonansen ikke mindre av det faktum at det store flertall av franske jøder, i likhet med landets muslimske befolkning, også er immigranter fra Nord-Afrika fra 1950 – og 60-tallet og utover. Fra flere kanter Dette er imidlertid langt ifra alt. Gamle antisemittiske holdninger vedvarer. Franske jøder opplever også press fra det ytre høyre – så vel som fra venstresiden.

Thu, 15 Oct 2020 15:18:02 +0000