Flyplassen i stavanger uis

Andakter For Voksne

  1. Andakter for voksne 2019

Fredrik Wisløff: "Når en av de kjære går bort" fra 1961, 64 500 pr. 2004. Oversatt til svensk. H. Wisløff: Trygg tross alt fra 1965, 49 000 pr. Oversatt til svensk. Egil Sjaastad: Lyskasteren fra 1984, 40 000 pr. Oversatt til svensk. Fredrik Wisløff: Med ham til Golgata fra 1934, 35 000 pr. Oversatt til svensk og finsk. Øyvind Andersen: Ved kilden fra 1977, 34 000 pr. 2004. Carl Fredrik Wisløff: Daglig brød fra 1981, 28 000 pr. 2004 Utgave 2003 ISBN 82-520-4567-7. Oversatt til svensk. Andre andaktsbøker [ rediger | rediger kilde] Her følger en oversikt over andaktsbøker av forfattere fra ulike land: Norge [ rediger | rediger kilde] Nils-Tore Andersen: Gode ord for dagen 1992 ISBN 82-531-3298-0 Thomas Ball Barratt: I skal få kraft. Ord for dagen. Redigert av Erling Strøm og Egil Strand 1961 O. Dahl-Goli: I dag ved kilden 1957 Knut Grønvik: Alle dager 2004 ISBN 82-476-0305-5 Ole Hallesby: Daglig fornyelse 1932 Utgave 1994 ISBN 82-7752-007-7 Ludvig Hope: Mot Maalet 1926 Geir Harald Johannessen: Varig glede 2006 ISBN 82-520-4920-6 Petter Kolberg: Ved frelseskjeldene 1983 ISBN 82-90526-00-8 Magne C. Krohn: Bare et øyeblikk 1996 ISBN 82-531-4310-9 Asbjørn Kvalbein: Nærmere 1995 Utgave 2006 ISBN 82-520-4427-1 Ole Langeland: Guds råd til frelse 1948.

Andakter for voksne 2019

Bakgrunnen for valgt intervall på 10 år er særlig knyttet til varigheten av beskyttelsen for de ulike vaksinekomponentene og en vurdering av alvorlighetsgradene av de ulike sykdommene i denne aldersgruppen. Varigheten av beskyttelsen mot de ulike vaksinene varierer Etter grunnvaksinasjon gir de ulike vaksinekomponentene beskyttelse av ulik varighet. Difteri: Studier fra ulike land angir ulik varighet av beskyttelse mot difteri (1). For å sikre vedvarende beskyttelse anbefaler WHO at personer som bor i lav-endemiske eller ikke-endemiske områder får oppfriskningsvaksine med difterivaksine med om lag 10 års mellomrom (1, 2). Tetanus: Studier har vist at beskyttelse etter grunnvaksinasjon mot tetanus varer i minst 10 år (3). Kikhoste: For kikhostevaksine regner man at beskyttelsen varer i 4 – 12 år (4). Polio: Grunnvaksinasjon mot polio gir beskyttelse i flere tiår, muligens livslang (5). Kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio Det finnes ikke tilgjengelig enkeltkomponentvaksine mot alle disse sykdommene.

Utkom første gang i 1902 Oddvar Nilsen: Under åpen himmel 1993 ISBN 82-7388-302-7 Asbjørn Nordgård: Pris Herren 2004 ISBN 82-520-4759-9 Egil Sjaastad: Han vekker mitt øre hver morgen 2004 ISBN 82-520-4724-6 Egil Strand: I dag. Andakt for hver av årets dager 1970, nyutgivelse ved Oddvar Nilsen 1996 ISBN 82-7388-477-5 Sverige [ rediger | rediger kilde] Carl Olof Rosenius: Den store husandaktsboken Aurore Tisell: Til lys og kraft på livsveien. Ord og tanker. Kom ut i 1911 på svensk, er oversatt til norsk og dansk og hadde solgt i 283 000 eksemplarer pr. 1969 Danmark [ rediger | rediger kilde] Hans-Erik Nissen: Ett er nødvendig 1989 Norsk utgave 2006 ISBN 82-520-3719-4 Storbritannia [ rediger | rediger kilde] C. H. Spurgeon Sjekkbok fra Troens Bank (The Chequebook Of The Bank Of Faith) Norsk utgave 2003 ISBN 82-520-4515-4 Eksterne lenker [ rediger | rediger kilde] Andaktsbøker både for voksne og ungdom i store opplag

Hans Pleyden: Portrett av Kanonikus Georg Graf von Löwenstein med andaktsbok Andaktsbok er en bok som inneholder andakter, korte tekster som oftest basert på avsnitt fra Bibelen. Tekstene er beregnet til personlig oppbyggelse. Som regel vil en andaktsbok ha andakter for et helt år, men den kan også være for spesielle perioder av et år, for eksempel andakter for advent eller fastetiden. Målgruppen kan variere. Noen andaktsbøker kan være for eldre, andre for unge, noen kan være tilpasset spesielle situasjoner i livet. Andaktsbøker kan komme i store opplag. Norske andaktsbøker i store opplag [ rediger | rediger kilde] I 2004 ble det laget en oversikt over noen norske andaktsbøker som har solgt i store opplag: Fredrik Wisløff: Hvil eder litt fra 1938, 184 000 eksemplarer pr. 2004, er siden modernisert i språket og heter nå Hvil dere litt. Den er også oversatt til svensk, engelsk, finsk og gassisk. H. E. Wisløff: Stille stunder på veien hjem fra 1952, 130 000 pr 2004. Oversatt til svensk og dansk.

Oppfriskningsvaksine til voksne mot disse sykdommene er tilgjengelig i Norge som en kombinasjonsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV). Siden varigheten av effekten av vaksinekomponentene er så ulik, har man måttet gjøre avveininger vedrørende valg av tidspunkt for revaksinasjon. For å sikre beskyttelse mot difteri og tetanus har man i Norge landet på å anbefale at alle tidligere grunnvaksinerte voksne får en oppfriskningsdose hvert 10 år. Dette er i tråd med flere andre land, som Danmark, England og USA. For mer informasjon om de ulike vaksinene: Kapittel om difterivaksine og difteri antitoksin i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell Kapittel om tetanusvaksine (Stivkrampe) og tetanusimmunglobulin i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell Kapittel om kikhostevaksine (Pertussis) i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell Kapittel om poliovaksine (Poliomyelitt) i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell Hva med meslingvaksine? Personer som er fullvaksinert med MMR-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet (to doser) trenger ikke ytterligere vaksinedoser.

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio Vi anbefaler oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio når det er gått ca. ti år siden forrige vaksinedose. Dette gjelder alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise. På grunn av økt risiko for smitte og videre spredning av smitte til sårbare pasienter, er dette spesielt viktig for helsepersonell. Faglig begrunnelse for anbefaling om oppfriskningsvaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV-vaksine) hver 10. år I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn. Etter dette anbefaler Folkehelseinstituttet at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene om lag hvert 10. år. Dette gjelder alle personer uavhengig av hvor de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise. Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).

Jesus vil ikke ta fra oss gledene i livet, men han vil også bære oss gjennom de vonde dagene. Det er egentlig stikk i strid med all menneskelig fornuft når mange Kristus-vitner i dag gir avkall på frihet, arbeid, lønn og gode dager på grunn av troskap mot kallet. Jeg leste om en etiopisk kirkeleder som var fengslet fordi han forkynte evangeliet med stor frimodighet. Også hans medfanger fikk høre det glade budskap. Men hjemme satt kone og ni barn i fattigdom og nød. Det Norske Misjonsselskap fikk nemlig ikke lov til å lønne prestens familie når han ikke var i arbeid. Vissheten om dette var for ham en hardere straff enn fysisk og psykisk tortur. Men vitnesbyrdet kunne ingen stoppe! Hvert eneste menneske på denne jord har uendelig verdi for Gud. Derfor må den som har funnet skatten, være lydig når Han kaller. Jesu kjærlighet og nåde er så dyrebar at alle mennesker må få høre evangeliet mens det ennå er dag! See More

HIMMELSK TAKSERING Hvor mye er et menneske verdt? Spør du en farmasøyt, vil han kanskje svare at de stoffer et menneske er sammensatt av, kan du få kjøpt på apoteket for 100 kroner. En livsforsikringsagent vil anslå verdien av et menneskeliv til 200 000, - kroner, mens en mor vil si at hennes barn er verdt hennes eget liv. Alt er relativt. Enkelte politikere vil nøle med å svare. Det kommer an på. Bare du er født, har du en viss verdi, hevder noen. Du er mest verdt hvis du er... ung, frisk og arbeidsdyktig. Det er brutalt å si det, men i velstands-Norge er menneskeverdet gradert. Etter vår iver etter å skape enda bedre livsvilkår for de vellykkede i samfunnet, står vi i fare for å frata de funksjonshemmede, syke og gamle den verdi de har som mennesker. Hvor mye er et menneske verdt? Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene; det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil eller lyte. (, 18-19) Gud verdsetter oss uendelig høyt.

Les mer om MMR-vaksine til voksne som tidligere er uvaksinert i kapittelet Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne.

  • Andakter for voksne full
  • Andakter for voksne mennesker
  • Andakter for voksne online
  • Andakter for voksne 2
  • Løvenes Konge / Gjøvik Kultursenter
  • Engelsk kurs for voksne
  1. Dag sesong 4
  2. Terrorangrepene i norge 2011 anders behring breivik
Fri, 16 Oct 2020 19:58:06 +0000