Flyplassen i stavanger uis

Hovedstaden I Bolivia

 1. Sucre – Store norske leksikon
 2. Hovedstaden i bolivia 2017

Sucre er den offisielle hovedstaden i Bolivia. Byen ligger 2790 meter over havet og 400 kilometer sørøst for landets de facto hovedstad La Paz. Sucre har 291 819 innbyggere (INE, estimat for 2019), og utgjør det administrative setet i provinsen Chuquisaca. Mens Bolivias regjering holder til i La Paz, er Sucre sete for landets høyesterett. Sucre er en handels- og studentby med maritimt klima. Turisme er viktig, og byen har mange flotte bygninger fra 1500- og 1600-tallet. Sucres historiske sentrum, med sine karakteristiske, hvitkalkede hus med rød takstein, ble i 1991 oppført på UNESCOs verdensarvliste. San Francisco Xavier-universitetet, grunnlagt i 1624, er et av Sør-Amerikas eldste universiteter. Historie Gamlebyen i Sucre står på UNESCOs verdensarvliste, og er kjent for sine hvitkalkede bygninger med røde takstein. I prekolumbisk tid het byen Chuquisaca og var bebodd av aymara -talende charca-folk. I 1538 ble den grunnlagt som Ciudad de la Plata («Sølvbyen») – populært kalt La Plata – av spanske conquistadorer.

Sucre – Store norske leksikon

Spanskekongen Filip 2 utpekte byen som hovedstad da han i 1559 etablerte Den kongelige domstol i Charcas ( Audiencia de Charcas), et territorium i Visekongedømmet Peru med jurisdiksjon over store deler av Bolivia, Paraguay, dagens Uruguay, sørøstre Peru og nordlige Chile og Argentina. I 1609 ble byen også erkebispesete. En tidlig revolusjonær bevegelse i 1809 ble slått ned på av spanske styrker. I 1839 ble La Plata Bolivias konstitusjonelle hovedstad. Året etter ble byen omdøpt til Sucre, til ære for frigjøringshelten Antonio José de Sucre som hadde frigjort byen i 1825. De fire siste tiårene av 1800-tallet var preget av velstand og en velberget gruveindustri. Mange urfolk mistet landeiendom til gruvearbeidere som bygde store haciendaer og prangende bygninger i parisisk stil. Fallende sølvpriser mot slutten av århundret førte til tap av politisk makt, og i 1898 ble La Paz utpekt som ny hovedstad. Forsøk på å flytte hovedstaden til La Paz førte til borgerkrig, og utfallet ble et kompromiss: Sucre forble Bolivias de jure hovedstad og sete for landets høyesterett, men utøvende og lovgivende makt ble flyttet til La Paz.

 • Hvordan bli brun i ansiktet
 • Sucre – Store norske leksikon
 • Hovedstaden i bolivia 2018
 • Hovedstaden i new zealand
 • Hovedstaden i bolivia youtube
 • Hovedstaden i bolivia inti sud
 • Hovedstaden i bolivia city

Hovedstaden i bolivia 2017

Faktaboks offisielt navn: Estado Plurinacional de Bolivia norsk navn: Republikken Bolivia statsform: Republikk i Sør-Amerika hovedstad: Sucre; regjeringssete La Paz innbyggertall: 10 561 887 landareal: 1 083 300 km² totalareal: 1 098 580 km² innbyggere per km²: 9, 75 offisielt/offisielle språk: Spansk, aymara, quechua religion: Katolsk kristendom, ulike naturreligioner og protestantisk kristendom. nasjonaldag: 6. august statsoverhode: Jeanine Áñez Chávez (midlertidig president, stats- og regjeringssjef) mynt: Boliviano à 100 centavos Symbol: Bs Valutakode: BOB Mål og vekt: Metrisk Nasjonalsang: Bolivianos, el hado propicio ('Bolivianere, blide skjebne') Flagg Riksvåpen Plassering Bolivia. Bolivia er en republikk midt i Sør-Amerika. Landet grenser til Peru og Chile i vest, Brasil i nord og øst, og Paraguay og Argentina i sør. Bolivia hadde en betydelig kystlinje mot Stillehavet, men mistet den i krig med Chile i 1884. Navnet Bolivia var en honnør til frigjøringshelten Simón Bolívar, som bidro til at landet ble uavhengig fra Spania i 1824.

Folk og samfunn Folketallet i Bolivia ble i 2010 anslått til å være 10, 5 millioner. De største byene var Santa Cruz med 1 616 000 innbyggere, El Alto med 953 000, La Paz med 835 000, Cochabamba med 618 000 og Sucre med 284 000 innbyggere. Størstedelen av befolkningen bor i høylandet. Omtrent halvparten av befolkningen tilhører urbefolkningen. Den andre halvparten er etterkommere etter europeere og mestister. Hvem som tilhører hvilke grupper er ikke alltid lett å si siden disse skillelinjene ofte går mer på økonomi, kultur og klasse enn etnisitet. Ordet ' indianer ' har vært vanlig å bruke internasjonalt om urbefolkningen, selv om det nå er på vei ut og det spanske 'indio'/'india' regnes som sterkt nedsettende. Både fødsels - og dødsratene er høye, med blant annet Sør-Amerikas høyeste spedbarnsdødelighet, men statistikken har beveget seg langt i rett retning de siste tiårene. Les mer om Bolivias befolkning og Søramerikanske urfolk. Stat og politikk Evo Morales var president i Bolivia fra 2006 til høsten 2019, da han gikk av under press fra militæret i landet og dro i eksil i Mexico.

Tre–fire partier eller partigrupperinger; en sentrums-høyre-, en høyre- og en populistisk orientert, har dominert politikken, men dette endret seg ved valget av Evo Morales som president. Partiorganisasjoner, politiske allianser og bevegelser er ustabile og preget av sterke enkeltpersoner. Tendensen til at bevegelser er svært avhengige av enkeltpersoner er på spansk kjent som caudillismo. Bolivia var offisielt et katolsk land, men etter den nye grunnloven av 2009 er Bolivia nå en sekulær stat. Bolivia er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, blant annet Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon, dessuten av Organisasjonen av amerikanske stater og den latinamerikanske handelsorganisasjonen ALADI. Les mer om Bolivias politiske system og Bolivias forsvar. Historie Området rundt Titicacasjøen og dalene opp mot Altiplanoet var en del av inkariket og er derfor historisk knyttet til Peru og Ecuador. I kolonitiden ble området styrt av den spanske kongens utsending i Lima og området ble derfor kalt Alto Peru, på norsk høy-Peru.

 1. Emma farge
 2. Fliser til kjøkkenvegg
Thu, 15 Oct 2020 19:14:24 +0000